Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Bəzi çayların suyu niyə quruyur?

Çaylar-su axınıdır. Bəzi çaylar böyük və dərindir, çoxsuludur, özü ilə böyük miqdarda su gətirir, bəziləri isə azsuludur. 

Qütblərdə su hansı haldadı?

Yer kürəsinin qütbləri və ona yaxın ərazilərdə havanın temperaturu -60 C-ə qədər aşağı düşür. Belə aşağı temperaturda su donur, yəni bərk halda olur və çox böyük buz dağları yaradır. Bərk halda düşmüş su qütblərdə milyon illərlə bir yerdə yığılıb qalır. 

Normativ hüquqi sənədlər

Hər birimiz cəmiyyətin bir parçasıyıq. Cəmiyyətdə formalaşdığı dövrdən müəyyən qayda və qanunlar mövcud olmuşdur. Hələ ibtidai icma quruluşu dövründə insanları idarə etmək üçün qəbilə və tayfa başçıları seçilir, ağsaqqallar şurası yaradılırdı. Zaman keçdikcə dövlətlər yarandı. Dövlətlərin yaranması ilə müəyyən qayda və qanunlar qüvvəyə minməyə başladı.  

Hüquq sahələri

Biz ölkəmizdə azad və müəyyən hüquqlara malik olan şəxslərik. Bəzən hüquqların pozulması haqqında məlumatlar da alırıq. Bunları nizama salmaq üçün müraciət etdiyimiz bir ünvan olmalıdır. Həyatımızı tənzimləyən müəyyən qaydalar və bu qaydalan nizama salan sənədlər də mövcuddur. Bu sənədlərin icrası necə yerinə yetirilir? Bu zaman bizə nə kömək edir?

Antik riyaziyyat Fales və ilk isbatlar

Deyəsən, riyaziyyatın elm kimi yaranma tarixini olduqca dəqiq söyləmək olar. Bu b.e.ə. VI əsrə aiddir. Qədim Şərq xalqları keçmiş 20-30 əsr müddətində hesabda, həndəsədə və astronomiyada kifayət qədər kəşflər etsələr də, vahid riyaziyyat elmini yarada bilmədilər. Yunanların bunu bir yüzillik ərzində bacarmaları, hələ də möcüzə kimi görünür.

Hera oyunları. Qədim dövrdə qadın idman yarışı

Hera ilahəsinin şərəfinə keçirilən “Hera oyunları” və ya “Herayi”, qədim yunan bayramı və qızlar arasında qaçış yarışması olub. Olimpiya oyunlarından bir ay sonra, hər 4 ildən bir Olimpiya stadionunda keçirilib.