Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Beyin Kainatda kəşf olunmuş ən mürəkkəb təbii “cihaz”dır

Düşünmək, yaratmaq, oxumaq, emosiyalar hiss etmək qabiliyyətindən tutmuş ürək döyüntüsü və kiprik çalmasına qədər hər şey bir mərkəzdən idarə olunur. 

Susüpürən İnka

Susüpürən İnka (lat.Larosterna inca) - Cənubi Amerikanın Sakit okean sahillərində yaşayan quş növüdür. Perudan Şimali Çiliyə qədər uzanan ərazilərdə su ətrafı qayalıqlarda yuva qurarlar.

Vitaminlər

Qida məhsullarının tərkibində zülallar, yağlar, karbohidratlar, su və mineral duzlardan əlavə vitaminlərə də rast gəlinir. 

Asisidlər

Asisidlər (lat. Ascidiacea) (yunancada  Askidion - torba) — Tunikalılar yarımtipinə aid olan okean sularının sakinləridir.

Marasmius göbələyi

Qırmızı papaqlı Marasmius Haematocephalus göbələyi - dünyanın ən nadir göbələklərindən biridir. Bu göbələk haqqında çox az məlumat var. Zəhərli sayılır. Çürümüş və düşmüş budaqların üzərində yetişir.

Çay samuru haqqında maraqlı faktlar

Çay samuru — Dələlər fəsiləsinə aid heyvan növüdür. Bəzi adalar, Avstraliya və Antarktidanı çıxmaq şərtilə, demək olar ki, dünyanın hər bir yerində bu heyvana rast gəlmək mümkündür. Azərbaycanda ən sıx yayıldığı ərazilər Lənkəran Təbii Vilayəti və Qanıx (Alazan) çayı vadisidir. Böyük və Kiçik Qafqazın ətəklərində, Kür və Araz çayları boyunca da rast gəlinir.