Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Sadə mexanizmlər nədir?

Sadə mexanizmlər ona tətbiq olunan qüvvənin istiqamətini və ölçüsünü dəyişmə qabiliyyətinə malik mexanizmlərdir. əsas sadə mexanizmlərə qol, blok, dolamaçarx və maili səthi aid etmək olar. 

Vakuum qablaşdırılması nədir?

Ərzaq məhsullarının saxlanılması üsullarından biri də onların bankalarda, paketlərdə və başqa hermetik, hava keçirməyən bağlı qablarda saxlanmasıdır. əgər ərzaq məhsulunu sadəcə qablaşdırsaq, onların arasında ərzaqların dağılmasına və xarab olmasına səbəb ola bilən hava qala bilər. 

Dünyanın ən hündür su attraksionu

ABŞ-ın Kanzas-Siti şəhərindəki Schlitterbahn Su Parkında Verruckt adlı attraksion - su təpəsi fəaliyyət göstərir.

Elektrik qurğusu nədir?

Evdə tez-tez müxtəlif təmir işlərinin görülməsi zərurəti yaranır: divara şəkil və kitab rəfinin asılması, mebelin yığılması və təmir edilməsi, qıfılların qoyulması və s. Bunun üçün bizə çəkic, maşalar, kəlbətinlər, vintaçan və bir çox başqa alətlər lazım olur. Bu alətlərin içərisində elektrik burğusu və ya elektrik mişarı kimi daha mürəkkəb alətlər var ki, onlar bu cür işlər zamanı işi çox yüngülləşdirir.

Qədim dövrlərdə vaxtı necə təyin edirdilər?

Hələ bizim günlərdən çox əsrlər əvvəl müxtəlif mədəniyyətlərdə vaxtı təyin etmək üçün alətlər yaradılıb. Bunlardan bizə gəlib çatan saatlardan biri 3500 il bundan əvvəl düzəldilmiş Misir günəş saatıdır. Eramızdan əvvəl II əsrdə Misirin İsgəndəriyyə şəhərində su saatını ixtira ediblər.

Yer kürəsi yarandıqdan sonra tam soyuyana qədər nələr baş verib?

Yer kürəsinin soyuması, onda torpaq qatının və atmosferin əmələ gəlməsi üçün milyon illər keçmişdir.