Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Hansı çaylarda məşhur şəlalələr var?

Çaylar öz yolunda müəyyən hündürlük fərqi olanda həmin hündürlüyü düşərək qət edir, suyun belə düşməsinə şəlalə deyilir. Əgər bu hündürlük fərqi o qədər böyük deyilsə, buna kaskad deyilir. 

Suda üzən daşlara rast gəlinirmi?

Daşların çoxu sudan çox ağırdır, əgər daşı suya salsaq o batar.

Minerallar bir-birindən necə fərqlənir?

Minerallar öz forma, rəng, parıltı, sıxlıq və möhkəmlik kimi xüsusiyyətləri ilə bir-birindən fərqlənir. Bəziləri ancaq bir elementdən ibarətdir, məsələn, qızıl, gümüş, platin kimi metallar və ya qrafit, almaz kimi qeyri-metallar.

Cavan və qoca dağlar varmı?

Bütün dağlar eyni zamanda yaranmayıb, bəziləri milyonlarla  il əvvəl, başqaları bir xeyli sonra.

Dəniz çökəkliyi nədir?

Okeanların dibində dəniz və ya okean çökəklikləri adlanan nəhəng yarıqlar, böyük və çox dərin çalalar var. Okean dərinlikəri 4000 metrdən 6000 metrə qədər dəyişir, ancaq dərinliyi 11000 metrə qədər olan çökəklikləri də var.

Altmışlıq Babilistan sistemi

Əlifba nömrələnməsində ədədlərin yazılışı heroqlif nömrələnməsindən daha yığcamdır. Lakin bu sistemlərin hər birində olduqca ciddi bir çatışmazlıq var: belə ədədlər üzərində hesab əməlləri aparmaq olduqca böyük zəhmət tələb edir. Mövqeli sistemdə bu cür çatışmazlıq yoxdur.