Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Uzun saçlı uzunqulaq: Puatu

Puatu və ya mamont  uzunqulağı  - ən nadir və az tanınan cinslərdən biridir. Onu başqaları ilə qarışdırmaq mümkün deyil. Bu heyvanın əsas fərqləndirici xüsusiyyəti, yerə kimi uzanan uzun və qəhvəyi saçlarıdır.

Yoluxucu xәstәliklәrdәn qorunaq

Yoluxucu xəstəliklər təhlükəli olub bir adamdan digərinə keçir. Bu xəstəliklərin çoxunu mikroorqanizmlər törədir. Törədicilər insan orqanizminə daxil olaraq orada xəstəliyə səbəb olur.  

Dondurma necə yaranıb

Əlli il bundan qabaq adamlar ancaq yayda dondurma yeyərdilər. İndi isə onu bütün il boyu yeyirlər.  

Tsin Şi Xuandi məqbərəsi

Bu maraqlı hadisə 1974-cü ilin martında Çinin Sian şəhərindən 40 km məsafədə yerləşən Şensi əyalətində baş vermişdir. İnsanlar əmələ gəlmiş yarğana baxanda gözlərinə inanmadılar. 

Gigiyena sağlamlığın şәrtidir

Gigiyena - insan sağlamlığını qorumaq haqqında elmdir. Hazırda insan sağlamlığının qorunması üçün bir çox qaydalar tərtib olunmuşdur. Bu qaydalar iki qrupa ayrılır: ümumi və şəxsi gigiyena qaydaları. Bu qaydalar hansılardır və onlara necə əməl olunmalıdır? 

İşarələrin tarixi

Yazı meydana gələnə qədər minilliklər boyu insanlar arasında yalnız şifahi ünsiyyət mövcud olmuşdur. İlk əlifba yarandıqdan sonra danışıq səsləri yazıda hərflər vasitəsilə işarə olunmağa başlandı. Bu səslərin köməyi ilə sözlər, cümlələr yazıldı. Beləliklə, yazılı nitq meydana gəldi.