Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Çox uzaqda olanı necə görmək olar?

Əgər əşyalar çox uzaqda yerləşirsə və onları adi gözlə görmək mümkün deyilsə, onları binokl, müşahidə borusu və ya teleskop kimi optik cihazlar vasitəsi ilə görmək olar. Bu cihazların hər birinin içərisində müəyyən ardıcıllıqla cilalanmış qabarıq şəkilli dairəvi şüşə-linzalar və güzgülər yerləşdirilib.

Radarı kim ixtira edib?

Radar böyük məsafədə və ya görünüş dairəsindən kənarda olan obyektlərin aşkar edilməsi üçündür. 

Pambıqçılığın inkişaf tarixi

Dünya sənayesinin, xüsusilə, yüngül sənayenin inkişafında pambığın əhəmiyyətinin böyük olması hələ çox əvvəllərdən müəyyən edilmişdir.

Asteroidlər haqqında 18 maraqlı fakt

1.Alimlərin fərziyyəsinə görə, 66 milyon il əvvəl (son Təbaşir dövrünə aiddir) nəhəng asteroidin yerə düşməsi - dinozavrların kökünün qəfil kəsilməsinin səbəb olmuşdur. Bu toqquşma nəticəsində Meksikanın Yukatan yarmadasında “Çikxulub krateri” əmələ gəlmişdir.

Ədviyyatların əhəmiyyəti, mənşəyi və tarixi inkişafı

Ədviyyat (lat. “species aromatacea”-yerin meyvəsi) - yeməklərə, şirniyyatlara, mürəbbələrə, içkilərə və digərlərinə xüsusi dad, ləzzət, ətir və rəng vermək üçün əlavə edilən bitkilərin təzə, qurudulmuş və üyüdülmüş müəyyən hissələridir. Bunlara bitkilərin yarpaqları, çiçəkləri, toxumlar, meyvələr, köklər, zoğlar, qabıqlar, kökümsovlar və s. aiddir.

Heyvanların saxlanması

Heyvanların saxlanma formaları keçmişdə daha çox təsərrüfat və əmək iqtisadiyyatı nöqteyinəzərdən optimallaşdırılırdı. İstehsal şərtlərinin standartlaşdırılması yalnız quşçuluq sahəsində inkişaf etmişdi. Nəticədə saxlanma formaları və onların genişləndirilməsi üçün dəqiq məlumatlar əldə etmək mümkün idi.