Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Vatikanın ən məşhur rəsm əsəri

Vatikandakı Sikstin katolik kilsəsinin tavanında çəkilmiş rəsm Mikelancelo Buonarrottinin yaradıcılığının zirvəsi və tarixdə olmuş rəsm əsərlərinin ən tanınmışıdır. Bu əsər XVI əsrin birinci yarısında papa II Yuli tərəfindən sifariş verilib.  

Şərq mədəniyyətinin Qərbdə yayılması

Orta əsrlərdə müsəlman mədəniyyəti başqa xalqların biliklərini mənimsədiyi üçün yüksək inkişaf etdi, Şərq müdrikliyini Qərbə çatdırdı. 

Mayya məbədləri

Mayya məbədləri başları kəsilmiş piramidaya oxşayır, çünki ucu iti olan Qədim Misir piramidalarından fərqli olaraq, onun üstündə meydança var. Divarın səthi də Misir piramidalarından fərqlənir, çünki hamar deyillər, pillələrdən ibarətdir. Bundan başqa, mayya konstruksiyalarında Misir piramidalarından fərqli olaraq, bir tərəfində binanın yuxarısına qalxmaq üçün hündür baş pilləkən var idi. 

Top oyunu idman növü, yoxsa dini mərasim idi

Mayyalılar üçün top oyunu sadə əyləncə və ya fiziki məşğələ deyildi. Onun çox dərin dini mənası var idi: top günəşə işarə idi, oyun yeri isə Kainatın simvolu idi.   

Feodalizm

Orta əsrlərdə Avropada kralların öz orduları yox idi. Öz torpaqlarını qorumaq üçün onlar torpaqlarının çox hissəsini zadəganlara və feodallara verirdi. Onlar isə müharibə zamanı öz krallarını qorumaq barədə öhdəlik götürürdülər. əsgərləri cəlb etmək üçün feodallar da kral kimi hərəkət edirdilər: onlar öz torpaqlarını silahlı münaqişə zamanı topladıqları vasallar arasında bölüşdürürdülər. Əsgərlər arasında at üstündə döyüşən cəngavərlər seçilirdi.

Astek incəsənəti

Tenoçtitlanda sənətkarlar xüsusi kvartallarda yerləşmişdi. Onlar keramika üzrə mütəxəssislər, zərgərlər idi, tacirlər tərəfindən uzaq yerlərdən gətirilmiş ekzotik lələklərdən bəzək, həmçinin mozaikalarla bəzədilmiş maskalar düzəldirdilər.