Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Soyuq qoruyur

Qədimlərdə bəzi xalqlar, qədim romalılar soyuğun qoruma xüsusiyyətlərini bilirdilər. Ona görə də onlar hətta yayda da buzu əriməyən dağ döşlərindən buz gətirir və onu tez xarab olan məhsulların üzərinə düzürdülər ki, onlar uzun müddət xarab olmadan qalsınlar.    

Hansı lampalar daha az enerji istifadə edir?

Edisonun ilk elektrik lampasını ixtira etdiyi bir əsrdən bir az artıq vaxt ərzində işıqlandırma texnologiyası çox güclü dəyişib. 

Sadə mexanizmlər nədir?

Sadə mexanizmlər ona tətbiq olunan qüvvənin istiqamətini və ölçüsünü dəyişmə qabiliyyətinə malik mexanizmlərdir. əsas sadə mexanizmlərə qol, blok, dolamaçarx və maili səthi aid etmək olar. 

Vakuum qablaşdırılması nədir?

Ərzaq məhsullarının saxlanılması üsullarından biri də onların bankalarda, paketlərdə və başqa hermetik, hava keçirməyən bağlı qablarda saxlanmasıdır. əgər ərzaq məhsulunu sadəcə qablaşdırsaq, onların arasında ərzaqların dağılmasına və xarab olmasına səbəb ola bilən hava qala bilər. 

Dünyanın ən hündür su attraksionu

ABŞ-ın Kanzas-Siti şəhərindəki Schlitterbahn Su Parkında Verruckt adlı attraksion - su təpəsi fəaliyyət göstərir.

Elektrik qurğusu nədir?

Evdə tez-tez müxtəlif təmir işlərinin görülməsi zərurəti yaranır: divara şəkil və kitab rəfinin asılması, mebelin yığılması və təmir edilməsi, qıfılların qoyulması və s. Bunun üçün bizə çəkic, maşalar, kəlbətinlər, vintaçan və bir çox başqa alətlər lazım olur. Bu alətlərin içərisində elektrik burğusu və ya elektrik mişarı kimi daha mürəkkəb alətlər var ki, onlar bu cür işlər zamanı işi çox yüngülləşdirir.