Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Olmeklər

Qədim xalq olan olmeklər təxminən üç min il bundan əvvəl indiki Meksikanın Verakrus və Tabasko ştatlarının ərazisində yaşayıblar. Onlar əkinçiliklə məşğul idi və çox yüksək mədəniyyətə malik idilər, həmçinin çox güclü ticarətçilər idilər və öz məhsullarını uzaqda yaşayan xalqlarla dəyişirdilər.   

Slüda nədir

Slüda mineraldır. “Slüda” termini altında bütöv bir ailə dağ mineralı birləşir. Bu ailəyə muskovit, flüqopit, biotit və lepidolit daxildir. Bu adları tələffüz etmək çətin olduğu üçün biz onların hamısını bir yerdə “slüda” adlandırırıq.  

Rezin və kauçuk

Cənubi Amerikanın tropik meşələrində heveya ağacı bitir. Bu ağac heç bir şeylə diqqəti cəlb etmir. Kökünü kəssən, orada bizim zəncirotunda olduğu kimi, ağ süd şirəsi axacaq. Lakin bu süd şirəsi nisbətən qatı olur. Əgər bu şirədən çox yığıb günün altında saxlasaq, ondan yapışqan kimi sarımtıl kütlə alınacaq. Bu kütlədən Peru hindiləri uzunboğaz çəkmə düzəldib yağışda geyirdilər. İki yüz il bundan əvvəl Peruya gəlmiş avropalıların bu çəkmələrdən xoşu gəlmişdi. Axı Avropada o vaxtlar yalnız dəri ayaqqabı geyirdilər. Belə ayaqqabılar isə su keçirirdi.   

Roma memarlığı

Romalılar çox gözəl memar idi. Onların şəhərləri kvadrat və ya dördkünc formada idi və iki əsas küçəsi var idi, onlardan biri şərqdən qərbə, digəri isə şimaldan cənuba aparırdı.  

Qədim Yunanıstanda incəsənət

Yunanlar dahi yaradıcılar idilər. Onlar məşhur ədəbiyyat əsərləri yaradır, çox yaraşıqlı məbədlər, abidələr, heykəllər və çox gözəl keramikalar düzəldirdilər.   

Tutanxamonun məzarı lənətlənmişdimi

Çoxları belə hesab edir ki, Misir sərdabələri lənətlənib. Ancaq bu, əfsanədir. Əslində, Misir kahinləri oğruları qorxutmaq üçün sirli ovsunlar yazıblar, ancaq onların bu cadularının heç bir xeyri olmayıb, demək olar ki, bütün məzarlıqlar talanıb.