Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Heyvanlarda ünsiyyət

Heyvanlar danışa bilməsə də, onlar müəyyən hərəkətlər edir ki, bu da onların ünsiyyət vasitəsidir. Bir çox heyvanlar səs çıxarda bilir və onların bəzilərini insanlar eşidə bilir. Onlar eyni zamanda qoxubilmə vasitəsindən istifadə edirlər,  insanda bu hissiyyat daha zəif inkişaf edib. 

Tapioka

Amerika hindularının ənənəvi qidası olan tapioka pudinqi haqqında məlumatınız var?  

Metrik sistem

Hər bir ölkə həcm, çəki və miqdarı ölçmək üçün özünün ölçü vahidlərindən istifadə edir, yəni özünün məxsusi ölçü vahidləri sisteminə malik olur. Bu, ticarəti və mal mübadiləsini uğurla aparmaq üçündür. Amma ən çətini budur ki, müxtəlif ölkələrdə bu sistemlər bir-birinə uyğun gəlmir.

Tasmaniya adası

Cənubi Avstraliyada yerləşən bu ada 1642-ci ildə hollandiyalı Abel Tasman tərəfindən kəşf edilib. Abel Tasman yeni torpaqlar və sərvətlər axtarışında daha da irəli getməyə qərar verdiyi üçün uzun illər sonra, 1853-cü ildə ada onu kəşf edən şəxsin - Tasmaniyanın adını aldı.Tasmaniya adası Avstraliya materikinin cənub-şərqində yerləşir, materikdən Bass boğazı vasitəsilə ayrılır, Avstraliya materikinə məxsus ən böyük adadır. Ada materik mənşəlidir.   

Maarifçilik

XVIII əsr insanlarının ideologiya və mədəniyyəti maarifçilik adlanır.  

Barokko dövrü

Barokko XVII –XVIII əsrlədə Avropa mədəniyyətində renessans və klassizm arasında mövcud olan bir cərəyan idi. Barokkonun beşiyi İtaliya olmuşdur. Bu stil ilk olaraq XVI–XVII əsrlərdə Roma, Mantuya, Venesiya, Florensiya kimi şəhərlərdə təşşəkkül tapır. Barokko dövrünü "qərb sivilizasiyasının zəfər yürüşünün" başlanğıcı da adlandırırlar. Barokko özü üç: ilkin barokko (1600–1650), yüksək barokko (1650–1720), sonrakı barokko — rokoko (1720–1770) mərhələlərinə bölünür.