Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Yeri təşkil edən materiallar necə yerləşib?

Yer kürəsi müxtəlif materiallardan ibarətdir. 

Qar uçqunu nə vaxt baş verir?

Hündür dağlar qış dövründə qalın qar qatı ilə örtülü olur, ancaq hər bir halda bu qar bir-birinə bərk sıxlaşmır və həmin qar topası dağılıb yamacla aşağı düşür. H

Kaha nədir?

Kaha-dağlarda təbii yolla yaranmış və ya süni yolla düzəldilmiş deşiklərdir. Bəzi kahalar bir otaqdan ibarət mağaralardır. 

Hansı çaylarda məşhur şəlalələr var?

Çaylar öz yolunda müəyyən hündürlük fərqi olanda həmin hündürlüyü düşərək qət edir, suyun belə düşməsinə şəlalə deyilir. Əgər bu hündürlük fərqi o qədər böyük deyilsə, buna kaskad deyilir. 

Suda üzən daşlara rast gəlinirmi?

Daşların çoxu sudan çox ağırdır, əgər daşı suya salsaq o batar.

Minerallar bir-birindən necə fərqlənir?

Minerallar öz forma, rəng, parıltı, sıxlıq və möhkəmlik kimi xüsusiyyətləri ilə bir-birindən fərqlənir. Bəziləri ancaq bir elementdən ibarətdir, məsələn, qızıl, gümüş, platin kimi metallar və ya qrafit, almaz kimi qeyri-metallar.