Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Feodalizm

Orta əsrlərdə Avropada kralların öz orduları yox idi. Öz torpaqlarını qorumaq üçün onlar torpaqlarının çox hissəsini zadəganlara və feodallara verirdi. Onlar isə müharibə zamanı öz krallarını qorumaq barədə öhdəlik götürürdülər. əsgərləri cəlb etmək üçün feodallar da kral kimi hərəkət edirdilər: onlar öz torpaqlarını silahlı münaqişə zamanı topladıqları vasallar arasında bölüşdürürdülər. Əsgərlər arasında at üstündə döyüşən cəngavərlər seçilirdi.

Astek incəsənəti

Tenoçtitlanda sənətkarlar xüsusi kvartallarda yerləşmişdi. Onlar keramika üzrə mütəxəssislər, zərgərlər idi, tacirlər tərəfindən uzaq yerlərdən gətirilmiş ekzotik lələklərdən bəzək, həmçinin mozaikalarla bəzədilmiş maskalar düzəldirdilər. 

Astek imperiyasının ürəyi sayılan şəhər

​İspanlar XVI əsrdə indiki Mexikoya gələndə ikili şəhər Tenoçtitlan-Tlatelokonun gözəl şəhər ansamblının gözəl görünüşündən məftun olmuş və vəcdə gəlmişdilər. 

Firuzə daşı

Firuzə daşı yer üzündəki ən qiymətli daşlar arasında mühüm yer tutur. Qədim türklərdə döyüş üçün istifadə edildiyi üçün türk daşı kimi də tanınır. Həm qadın, həm də kişi aksesuarlarının hazırlanmasında  üstünlük verilən ilk  daşlardan biridir.  

Mayyalıların yazı və təqvim üsulu

Mayyalılar iki vaxt ölçüsündən istifadə edirdilər, yəni iki müxtəlif təqvimləri olub. 

Aventurin

Ulduz daşı kimi tanınan aventurin, mavi, narıncı və yaşıl rənglərdə tapıla bilən kvars qrupuna aid bir daşdır. Ümumiyyətlə yaşıl tonlarda olur və bu səbəbdən aventurin deyildikdə ilk ağıla yaşıl aventurin gəlir. Hissəciklər şəklində parıltılara malikdir. Emosional olaraq tarazlaşdırıcı və depressiyaya qarşı təsirli olduğuna inanılan bir daşdır. Xoşbəxt hiss etmək üçün istifadə edə biləcəyiniz bir daşdır. Metal parıltıları səpələyən dənəvər bir quruluşa malikdir.