Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Həndəsə haqqında bilmədiklərimiz

1. Eramızdan əvvəl III əsrdə yaşamış qədim yunan alimi Evklid müasir həndəsənin banisi hesab olunur. Buna görə də "klassik" həndəsə həmçinin “Evklid həndəsə”si adlanır.

Kosmik zond nədir?

Kosmik zond-atmosferdən kənarda fəza boşluğunda uçaraq Yer üçün ulduzlar barədə məlumat toplayan aparatdır. Bu işlərin yerinə yetirilməsi üçün  onlar xüsusi müşahidə cihazları ilə təmin edilib. Məhz kosmik zondların köməkliyi ilə biz Kainatın bəzi sirlərini öyrənə bilmişik. 

Kainatın yaşı nə qədərdir?

Amerikalı astronom Edvin Habbi qalaktikanın parçalanma sürətini öyrənərək bu nəticəyə gəlmişdir ki, “Big Bang” 15 və 100 milyard il arasında baş verə bilərdi.

“Böyük partlayış” nədir?

Ulduzları öyrənən belçika alimi Jorj Lametr belə bir fərziyyə irəli sürür ki, 15 milyard il bundan əvvəl Kainat kiçik və çox sıx halda olub. Kainatın bu vəziyyətini o, “kosmik yumurta” adlandırırdı. 

Hansı qalaktika Süd Yoluna daha yaxındır?

Bizim qalaktiya ən yaxın olan Andromeda qalaktikasıdır, Süd Yolu ilə birlikdə Yerli adlanan qrup təşkil edir.  Andromeda Yer kürəsindən iki milyon işıq ili məsafəsindən də uzaqda yerləşir və spiralşəkilli qalaktikadır. Onu şimal yarımkürəsində müşayiət etmək olar. Bu qalaktikanın əsas ulduzları Peqas bürcünün ulduzlarının davamı kimi görünür.   

Bütün qalaktikalar eynidirmi?

Qalaktikalar öz forma və ölçülərinə, həmçinin kainatda yerləşmələrinə görə müxtəlif olur.