Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Kainatın əvvəli olubmu?

Biz Kainatın mövcud hər bir şeyin toplamı kimi təyin edirik.

Astronomiya və astrologiya eyni şeydirmi?

Astronomlar ulduzları və planetləri öyrənirlər.

Bürclərə əsasən səmti necə təyin etmək olar?

Dünyanın hər yerində uldzuların köməkliyi ilə səmti təyin etmək olar. Əgər biz cənub yarımkürəsində durmuşuqsa, yolun səmtini Cənub Xaçına əsasən tapa bilərik. Onun adından da göründüyü kimi, bu bürc xaç şəklindədir və həmişə və həmişə cənubu göstərir, yəni biz üzümüzü ona tərəf tutsaq cənuba baxarıq. Deməli, bizdən sağda qərb, sol tərəfdə şərq, arxa tərəfimizdə isə şimal yerləşir. 

Yazı-Piktoqramdan Hərflərə

Sivilizasiyanın ilkin mərhələlərində yazının meydana gəlməsi insanların bilik və təcrübələrinin artması ilə bağlı idi. Əldə olunan bilikləri gələcək nəsillərə ötürmək lazım idi. Bunu isə yazı vasitəsilə etmək olardı.  

Zəlzələlər adətən harada baş verir

Əgər biz Yer kürəsinin daha tez-tez zəlzələ baş verən yerlərini göstərən xəritəyə baxsaq, bütün yer üzünü əhatə edən, gah şimala, gah cənuba sarı meyllənən enli bir zolaq görərik. Həmin zolaq zəlzələlərin tez-tez baş verdiyi yerləri göstərir. Ona görə də planetimizin bəzi yerlərində zəlzələ heç vaxt olmur, başqa yerlərində isə bu təbiət hadisəsinə tez-tez rast gəlirik.  

Dağ silsilələri necə yaranıb?

Əksəriyyət dağ silsilələri iki platformanın, yəni Yer kürəsinin iki böyük hissəsinin toqquşmasından yaranıb.