Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Asteroidlər haqqında 18 maraqlı fakt

1.Alimlərin fərziyyəsinə görə, 66 milyon il əvvəl (son Təbaşir dövrünə aiddir) nəhəng asteroidin yerə düşməsi - dinozavrların kökünün qəfil kəsilməsinin səbəb olmuşdur. Bu toqquşma nəticəsində Meksikanın Yukatan yarmadasında “Çikxulub krateri” əmələ gəlmişdir.

Ədviyyatların əhəmiyyəti, mənşəyi və tarixi inkişafı

Ədviyyat (lat. “species aromatacea”-yerin meyvəsi) - yeməklərə, şirniyyatlara, mürəbbələrə, içkilərə və digərlərinə xüsusi dad, ləzzət, ətir və rəng vermək üçün əlavə edilən bitkilərin təzə, qurudulmuş və üyüdülmüş müəyyən hissələridir. Bunlara bitkilərin yarpaqları, çiçəkləri, toxumlar, meyvələr, köklər, zoğlar, qabıqlar, kökümsovlar və s. aiddir.

Heyvanların saxlanması

Heyvanların saxlanma formaları keçmişdə daha çox təsərrüfat və əmək iqtisadiyyatı nöqteyinəzərdən optimallaşdırılırdı. İstehsal şərtlərinin standartlaşdırılması yalnız quşçuluq sahəsində inkişaf etmişdi. Nəticədə saxlanma formaları və onların genişləndirilməsi üçün dəqiq məlumatlar əldə etmək mümkün idi.

Finikiya və Karfagen dənizçiləri

Aralıq dənizinin şərq sahilində, Sidon, Tir və digər şəhərdövlətlərdə yaşayan finikiyalılar öz səyahətləri barədə heç bir yazılı məlumat saxlamamışlar.

Rəqəm və riyaziyyat eyni şeydir?

Rəqəm iki əsas funksiyanı yerinə yetirir: birincisi-elementin cərgədə və ya elementlərin çoxluğu arasında növbəsini təyin etmə, ikincisi-sıra və ya çoxluğu əmələ gətirən elementlərin miqdarla göstərilməsi.

Türk dünyasında ərazi baxımından ən böyük ölkə: Yakutsk

Türk dünyasında ərazi baxımından ən böyük ölkə Yakutsk sayılır. Yakutsk Saxa Respublikasının paytaxtı və ən böyük şəhəridir. Şəhərin iqlimi çox soyuq olmaqla orta temperatur mənfi 40 dərəcəyədək olur. Yakutskun kəndi olan Oymyakonda mənfi 71 dərəcə soyuq qeydə alınmışdır.