Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Qədim Romanın coğrafi əsərləri

Bizim eranın əvvəlində Aralıq dənizi romalılar üçün, demək olar ki, “daxili göl” olmuşdu: onun bütün sahilləri onların nəzarəti altında idi. Aralıq dənizi hökmdarlarını ətraf ölkələrə təcili ordu çıxarmaq, onlar arasında əlaqə yaratmaq və ticarət maraqlan onlan ərazinin coğrafi təsvirinə böyük diqqət yetirməyə məcbur edirdi.

Bütün dördbucaqlılar paraleloqramdırmı?

Dörd tərəfi olan çoxbucaqlıya dördbucaqlı deyilir. Əgər dördbucaqlının qarşı tərəfləri eyni uzunluqdadır və paraleldirsə, ona paraleloqram deyilir və qarşı bucaqları bərabərdir. Paraleloqramın bir neçə növü var: romb (dörd bərabər tərəfi var), kvadrat (dörd tərəfi bərabərdir və bucaqları düz bucaqdır), düzbucaqlı (qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir və bucaqları düz bucaqdır). 

Çevrə və dairə eyni şey deməkdir?

Çevrə qapalı əyri xətdən ibarət olub bütün nöqtələri mərkəz adlanan nöqtədən eyni məsafədə yerləşir. Dairə isə müstəvinin çevrə ilə məhdudlaşmış hissəsidir. 

Çoxbucaqlını necə ölçürlər?

Çoxbucaqlı müstəvinin bir hissəsidir, yəni onun səthidir. Ona görə də onun ölçülməsi üçün sahə ölçüsündən istifadə edilir. Çoxbucaqlının sahəsi kvadratmetr və onun böyük və kiçik ölçü vahidləri ilə ifadə edilir. 

Düzgün seçilməyən ayaqqabı ayağın inkişaf və böyüməsinə təsir edir

Uşaqların ayaqqabısının düzgün seçilməsi ayaq sağlamlığı baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. İlk ayaqqabı seçimi valideyn üçün təlaşa səbəb olur. Əksər vaxtlar həkim məsləhəti olmadan ortopedik ayaqqabılara üstünlük verir, onu düzgün seçim kimi dəyərləndirirlər.  

Radionun ixtirası

Radio (lat. radio – şüalandırıram, şüa buraxıram; radius – şüa) – naqilsiz əlaqənin bir növüdür. Radiosiqnalların ötürülməsi və qəbul edilməsi prosesini təmin edən qurğu vasitəsi ilə təmin edilir. Bu qurğu radioqəbuledici adlanır. Radioəlaqənin iş prinsipi radioötürücü və radioqəbuledici qurğular arasında əlaqə yaradılmasına əsaslanır.