Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Azərbaycanda ilk telefon xətti nə vaxt çəkilib?

İlk məktubun harada, kim tərəfindən yazılmasından asılı olmayaraq, onun hansı vasitə ilə çatdırılması insanları hər zaman düşündürüb. Beləliklə, qasidlər, çaparlar, dəvə karvanları və digər formada rabitə əlaqələri yaranıb.    

Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı

Qırmızı Kitab Azərbaycan ərazisində nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan vəhşi heyvan və yabanı bitki növlərinin vəziyyəti haqqında rəsmi dövlət sənədidir.   

Şuşa

Onilliklər keçəcək və təməli Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulmuş gözəllər gözəli Şuşanın başının üstünü həqiqətən dərd-ələm, göz yaşları dumanı alacaq.

İsmailiyyə sarayının tarixçəsi

Bakı gözəl memarlığı ilə həmişə şöhrət qazanıb – tarixi binaların möhtəşəmliyi bu gün də turistləri valeh edir. Gəzinti vaxtı gördüyümüz bu gözəl binaların hər birinin öz tarixi, orada yaşamış insanların öz hekayətləri var.  Bu məqalədə paytaxtımızın ən monumental binalarından biri – hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin yerləşdiyi İsmailiyyə sarayı haqqında söhbət açacağıq.   

Gövhərağa məscidi

Azərbaycanımızın dilbər guşəsi olan Şuşada yerləşən Gövhərağa  məscidi özünün möhtəşəmliyi  ilə seçilir. O 1883- cü  ildə görkəmli Azərbaycan memarı Kərbəlayi Səfixan Qarabaği tərəfindən tikilmişdir. 

Əlincəqala

Əlincəqala Naxçıvanın - Culfa rayonunun  Xanəgah və Əlincə kəndlərinin əhatəsində, Əlincəçayın sağ sahilində  eyniadlı dağın  zirvəsində  yerləşir.