Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Memarlıq sənətinin incisi: Olcaytu türbəsi

Olcaytu türbəsi Elxanilər dövrünün Azərbaycan memarlıq sənətinin incilərindən biridir. Abidəni Elxanı hökmdarı Qiyasəddünya Məhəmməd Xudabənd Ocaytu 14-cü əsrdə öz şərəfinə tikdirib.

Şuşa

Onilliklər keçəcək və təməli Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulmuş gözəllər gözəli Şuşanın başının üstünü həqiqətən dərd-ələm, göz yaşları dumanı alacaq.

Qonşularımız

Azərbaycan Respublikası quruda beş ölkə ilə həmsərhəddir. Bunlar Türkiyə Respublikası, Rusiya Federasiyası, İran İslam Respublikası, Ermənistan və Gürcüstan respublikalarıdır. Respublikamızdan şərqdə isə Xəzər dənizi yerləşir. Rusiya Federasiyası Azərbaycandan şimaldadır. 

Azərbaycan ordusu

1918-ci ilin 28 mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Ərazisini və sərhədlərini qorumaq üçün dövlətin ordusu olmalıdır. Ona görə də 1918-ci il iyunun 26-da Azərbaycanın Milli Ordusu yaradıldı.

“Əbədi məşəl” abidəsi

Hər bir abidə tariximizin “yaşayan” bir parçası olmaqla bərabər, həmin dövrün qədirbilən və yaradıcı insanlarının xidmətlərini özündə təcəssüm etdirir. B

Qədim Albaniya dövləti

Albaniyanın əhalisi türkdilli və Qafqazdilli tayfaların birliyindən ibarət idi. Bu tayfaların arasında albanlar çoxluq təşkil edirdilər. Qaynaqlarda Albaniyada 26 dildə danışan tayfaların yaşaması göstərilir. Albaniya ərazisində albanlardan başqa leqlər, kadusilər, kaspilər, utilər, qarqarlar və b. tayfalar da yaşamışlar.