Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Qonşularımız

Azərbaycan Respublikası quruda beş ölkə ilə həmsərhəddir. Bunlar Türkiyə Respublikası, Rusiya Federasiyası, İran İslam Respublikası, Ermənistan və Gürcüstan respublikalarıdır. Respublikamızdan şərqdə isə Xəzər dənizi yerləşir. Rusiya Federasiyası Azərbaycandan şimaldadır. 

Azərbaycan ordusu

1918-ci ilin 28 mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Ərazisini və sərhədlərini qorumaq üçün dövlətin ordusu olmalıdır. Ona görə də 1918-ci il iyunun 26-da Azərbaycanın Milli Ordusu yaradıldı.

“Əbədi məşəl” abidəsi

Hər bir abidə tariximizin “yaşayan” bir parçası olmaqla bərabər, həmin dövrün qədirbilən və yaradıcı insanlarının xidmətlərini özündə təcəssüm etdirir. B

Qədim Albaniya dövləti

Albaniyanın əhalisi türkdilli və Qafqazdilli tayfaların birliyindən ibarət idi. Bu tayfaların arasında albanlar çoxluq təşkil edirdilər. Qaynaqlarda Albaniyada 26 dildə danışan tayfaların yaşaması göstərilir. Albaniya ərazisində albanlardan başqa leqlər, kadusilər, kaspilər, utilər, qarqarlar və b. tayfalar da yaşamışlar.

Qalaaltı mineral suyu

Mineral suların müalicəvi keyfiyyəti onun tərkibindəki mikroelementlərin və üzvi maddələrin zənginliyindən asılıdır. Bu baxımdan yerli və xarici alimlərin hələ keçmiş sovetlər dövründə «Qalaaltı” mineral suyunun hidrogeoloji, fiziki-kimyəvi, biokimyəvi xüsusiyyətləri ilə bağlı tədqiqatları böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Xudafərin körpüləri

Təxminən səkkiz-doqquz yüz il əvvəl tikildiyi güman edilən Xudafərin körpüləri Araz çayının şimal və cənub sahillərini birləşdirirdi.