Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Multanı karvansarası

Buxara karvansarası ilə üzbəüz yerləşən Multanı karvansarası XIV əsrdə tikilib.

Aza körpüsü

Aza körpüsü Ordubad rayonunun, Aza kəndində, Gilançayın üzərində memarlıq abidəsidir.

Hacı Bani hamamı

Hacı Bani və ya Hacı Qayıb hamamı ХV əsrin sоnlаrındа tikilmişdir. 

Darkənd türbəsi

Bu memarlıq abidəsi Ordubad rayonunun Darkənd kəndindədir.

Aşur məscidi

1169-cu ildə ustаd Nəcəf Аşur İbrаhim оğlu tərəfindən inşа еdilmişdir. Məscid öz аdını ХIХ əsrin sоnu – ХХ əsrin əvvəllində nеft sənаyеsi inkişаf еtməyə bаşlаyаn zаmаn аlmışdır.  

Yusif Küseyr oğlu türbəsi

Beş min il bundan əvvəl şəhər kimi formalaşan Naxçıvan çox böyük inkişaf yolu keçib, XII əsrdə burada Azərbaycanın Naxçıvan memarlıq məktəbi formalaşmış, çoxlu tarix-memarlıq abidələri yaradılmışdır.