Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Dairəvi Mərdəkan qalası

Dairəvi Mərdəkan qalasının hündürlüyü 16 metrdir. İlk əvvəl belə güman edilir ki, bu tikinti yaşayış binalarından, ayrı inşa edilmiş qala sütunundan ibarət bir tikintidir.

Şağan qalası

Abşeron ərazisindəki abidə-qalalar tarixi və əhəmiyyəti baxımından dəyərli maddi-mədəniyyət nümunələridir. Şağanda bir sıra dəyərli tarixi-memarlıq abidələri qeydə alınıb. Bunlardan XII əsrin sonu, XIII əsrin əvvəllərində inşa edilən 24 metr hündürlükdə dördbürclü (hazırda qalanın bir bürcü salamatdır) qalanı göstərmək olar. 

"Namərd" və ya "Qız" qalası

Azərbaycan respublikası, Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndi ərazisində yerləşən tarixi memarlıq abidəsidir. Bu qala elmi ədəbiyyata "Namərd qala” adı ilə daxil olsa da, yerli əhali qalanı daha çox "Qız qalası” adlandırır. 

Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri

Azərbaycan Respublikasında ümumi sahəsi 593,11 min ha olan 38 xüsusi qorunan və ölkə ərazisinin 8%-ni təşkil edən təbiət ərazi vahidi (milli parklar, qoruqlar, yasaqlıqlar) yaradılmışdır.

Şamaxı əhalisinin oyun və əyləncələri

Şamaxı əhalisinin mənəvi mədəniyyətinin bir sahəsini oyun və əyləncələr təşkil edir. Şamaxı camaatı mənəvi mədəniyyətin bu istiqamətini əsrlər boyu qoruyub saxlamış və bu günümüzə çatdırmışlar.

Bayıl qalası

Bayıl qalası, Bakının Bayıl qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən və hazırda dəniz sularının altında qalmış tarixi memarlıq abidəsidir.