Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Culfa karvansarası

Memarlıq abidəsi olan Culfa karvansarası Culfa rayonunun Gülüstan kəndində, Araz çayının sol sahilindədir.

Nuh Türbəsi

Naxçıvan şəhərinin cənub tərəfində Köhnəqala adlanan ərazidə VIII-XII əsrə aid memarlıq abidəsidir. K. A. Nikitinin "Naxçıvan şəhəri və Naxçıvan qəzası" adlı məqaləsində Həzrəti Nuh peyğəmbərin buradakı məzarı və türbəsi aşağıdakı kimi təsvir olunmuşdur:

Multanı karvansarası

Buxara karvansarası ilə üzbəüz yerləşən Multanı karvansarası XIV əsrdə tikilib.

Aza körpüsü

Aza körpüsü Ordubad rayonunun, Aza kəndində, Gilançayın üzərində memarlıq abidəsidir.

Hacı Bani hamamı

Hacı Bani və ya Hacı Qayıb hamamı ХV əsrin sоnlаrındа tikilmişdir. 

Darkənd türbəsi

Bu memarlıq abidəsi Ordubad rayonunun Darkənd kəndindədir.