Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Köhnəqala

Köhnəqala Naxçıvan şəhərinin cənub-şərqində arxeoloji abidədir. Elmi ədəbiyyatda Yəzdəgird qalası, xalq arasında Köhnəqala, Torpaqqala adları ilə tanınır.

Zəngəzurun qədim dövr abidələri

Nüvədi kitabələri - Zəngəzurun qədim insan məskəni olmasını, bu insanların mənşəcə kimliyini təsdiq edən qiymətli maddi abidələrdən biri Nüvədi kəndinin Qarqadaşı dağında tapılan daş kitabələridir.

Came məscidi

Came məscidi Naxçıvan şəhərində memarlıq abidəsidir. Memarlıq-konstruktiv quruluşuna görə məscid XVIII əsrə aid edilir.

Qаsım bəy hаmаmı

Hamam Şirvаnşаh I Хəlilullаh dövründə Salyаn qаpısı (dаrvаzаsı) yахınlığındа tikilmişdir.

Culfa karvansarası

Memarlıq abidəsi olan Culfa karvansarası Culfa rayonunun Gülüstan kəndində, Araz çayının sol sahilindədir.

Nuh Türbəsi

Naxçıvan şəhərinin cənub tərəfində Köhnəqala adlanan ərazidə VIII-XII əsrə aid memarlıq abidəsidir. K. A. Nikitinin "Naxçıvan şəhəri və Naxçıvan qəzası" adlı məqaləsində Həzrəti Nuh peyğəmbərin buradakı məzarı və türbəsi aşağıdakı kimi təsvir olunmuşdur: