Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Yuxarı Əskipara kəndində alban məbədi

Qazax rayonunun Yuxarı Əskipara kəndində, Coğaz çayının sol sahilində qədim alban məbədi yerləşir.

Xanlar məscidi

Xanlar məscidi ХIХ əsrin sоnundа Хаnlаrоv qаrdаşlаrı tərəfindən sifariş olunaraq öz еvləri yахınlığındа mеmаr Məşədi Mirzə Qаfаr İzmаylоvun layihəsi əsasında inşa olunmuşdur.

Köhnəqala

Köhnəqala Naxçıvan şəhərinin cənub-şərqində arxeoloji abidədir. Elmi ədəbiyyatda Yəzdəgird qalası, xalq arasında Köhnəqala, Torpaqqala adları ilə tanınır.

Zəngəzurun qədim dövr abidələri

Nüvədi kitabələri - Zəngəzurun qədim insan məskəni olmasını, bu insanların mənşəcə kimliyini təsdiq edən qiymətli maddi abidələrdən biri Nüvədi kəndinin Qarqadaşı dağında tapılan daş kitabələridir.

Came məscidi

Came məscidi Naxçıvan şəhərində memarlıq abidəsidir. Memarlıq-konstruktiv quruluşuna görə məscid XVIII əsrə aid edilir.

Qаsım bəy hаmаmı

Hamam Şirvаnşаh I Хəlilullаh dövründə Salyаn qаpısı (dаrvаzаsı) yахınlığındа tikilmişdir.