Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Dənizkənarı Milli Park

Bakının özünəməxsus tarixi-memarlıq xüsusiyyətləri var. Onun bir parçası olan Dənizkənarı Milli Park şəhərsalma nöqteyi-nəzərindən böyük əhəmiyyət daşıyır. Bakı Bulvarı maddi mədəniyyətimizin əsrarəngiz nümunəsi olmaqla yanaşı, onun həm tarixi, həm də müasir simasını əks etdirən xüsusi təbii komplekslərdən biridir.

Göyçə mahalı

Pəmbək, Əlibəy, Ağmanqan, Güneydağ, Alagöllərin başı dağ silsilələrindən ayrılan çıxıntılar Göyçə hövzəsinin əsas hissəsini təşkil edir. Bölgənin ən mühüm dağ zirvələrini Pəmbək dağında Maymak, Kömürlü, Pirdağ zirvələri, Güneydağ silsiləsində Maralca, Soyuqbulaq, Kirtikdağ zirvələri, Məzrə dağlarında Keytidağ zirvəsi, Ağmanqan dağlarında isə Ağmanqan və Üçtəpələr zirvələri təşkil edir. Dağ silsilələrindən ayrılan çıxıntılar Göyçə hövzəsinin aşağı hüdudlarında iki düzənlik – Məzrə və Zəngi düzənliklərini yaradır.

Kiçik Qafqaz vilayəti

Kiçik Qafqaz vilayəti Kiçik Qafqaz dağ sisteminin cənub- şərq hissəsini əhatə edir. Ərazinin ən yüksək zirvəsi Murovdağ silsiləsində yerləşən Gamışdağdır (3724 m). Ən alçaq yeri isə Zəngilan rayonunda Araz sahilindədir (300 m).

“Azərbaycanın qapısı”— Qarabağ xanlığı

Şuşa Vətənimizin dilbər guşəsi olan Qarabağın dağlıq hissəsində sıx meşələrin, büllur kimi saf bulaqların əhatəsində yerləşir. Şuşanın tarixi çox qədimdir. Alimlər Şuşada və onun ətrafındakı yerlərdə tarixin ən qədim dövrlərinə aid çox qiymətli maddi tapıntılar aşkar etmişlər.

Şirvanşahlar dövləti

Bakıda yerləşən Şirvanşahlar sarayı ən dəyərli və ən nadir tarixi abidələrimizdən biridir. İçərişəhəri bəzəyən bu qədim saray kompleksi yerli və əcnəbi ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olur. Şirvanşahlar sarayı böyük bir kompleksdir. Bu kompleksə-möhtəşəm saray, divanxana, anbar, hamam, 2 məscid, 2 türbə, ovdan və digər memarlıq abidələri daxildir. 

Azərbaycanın ən qədim dövləti - Manna

Tarixi Azərbaycan torpaqlarında şimalda Baş Qafqaz dağlarından, cənubda Zəncan və Həmədana, çərqdə Xəzər dənizindən qərbdə Göyçə gölü hövzəsi də daxil olmaqla Şərqi Anadoluya qədər əraziləri əhatə edir.