Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Dəmir qapı Dərbənd

Dərbənd Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Dərbənd şəhəri və onunla qonşu olan ərazilər Azərbaycan Albaniyasında ən qədim yaşayış məskənlərindən biri hesab olunur. Bunu çoxsaylı ilk mənbələr və tədqiqat əsərləri birmənalı şəkildə təsdiq edir.

Sınıqqala məscidi

Sınıqqala Bakının salamat qalan ən əski məscidi, minarəsi isə Quzey Azərbaycan minarələrinin ən qocamanıdır. İki - yeraltı və yerüstü mərtəbələrdən ibarət olan məscid binası X - XI əsrlərdə inşa edilmişdir.

Qəzvin

Qəzvin Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biridir. Əlburz dağlarının cənub ətəyində, Tehranın 150 km. şimal qərbində və dənizdən 1290 m. hündürlükdə kanallarla suvarılan bağlar, bağçalar əhatəsində yerləşən kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yeri və sənaye mərkəzidir. 

Aydınbulaq qülləsi

Şəki rayonunun Aydınbulaq kəndinin şimalında IX – XIII əsrlərə aid bir qüllə var. Qülləni Aydınbulaq qülləsi, Ağcaqala, Meydanqala,  Qız qalası və s.adlandırırlar.

Dairəvi Mərdəkan qalası

Dairəvi Mərdəkan qalasının hündürlüyü 16 metrdir. İlk əvvəl belə güman edilir ki, bu tikinti yaşayış binalarından, ayrı inşa edilmiş qala sütunundan ibarət bir tikintidir.

Şağan qalası

Abşeron ərazisindəki abidə-qalalar tarixi və əhəmiyyəti baxımından dəyərli maddi-mədəniyyət nümunələridir. Şağanda bir sıra dəyərli tarixi-memarlıq abidələri qeydə alınıb. Bunlardan XII əsrin sonu, XIII əsrin əvvəllərində inşa edilən 24 metr hündürlükdə dördbürclü (hazırda qalanın bir bürcü salamatdır) qalanı göstərmək olar.