Son əlavə olunanlar

Təbiət

Fotosintez və işıq

Fotosintez, hər kəsin orta məktəb və yuxarı sinif dərslərində öyrəndiyi kimyəvi əməliyyatdır. Lakin əksər insan dərsliklər arasına sığışmış bu mövzunun bizim həyatımız üçün nə qədər mühüm əhəmiyyət daşıdığını görə bilməz.

Ovçu dəniz soxulcanı

Bobbit Soxulcanı (Eunice aphroditois) çoxqıllı həlqəvi qurdlar sinfindən olan dəniz canlısıdır. Ona həmçinin qum zərbəçisi (sand striker) də deyirlər. 

Dəniz lələkləri

Dəniz lələkləri bağırsaqboşluqluların dalayıcılar tipinin mərcan polipləri sinfinə mənsub canlıdır.

Qadın dodağı – Psixotriya

Cənubi Amerikanın tropik meşələrinin rütubətli ərazilərində nadir, qəribə və maraqlı bitkilərə rast gəlinir. Onlardan biri də psixotriyadır.   

Uça bilməyən quş-Kivi

Kivilər, qanadsızlar (lat. Apterygiformes) — tilsiz quşlar dəstəsinə aid quş növüdür. Kivi ən yüksək qoxu duyumuna malik olan bir quşdur. Uça bilmir, çox kiçik 5 sm-lik qanadları var. Qanadları zəif inkişaf etdiyindən quşun bədənində demək olar ki, görünmür.

Sinqapur hörümçəyi

Vətəni Sinqapur olan Cyclosa mulmeinensis hörümçəkləri "öz surətini" düzəldərək yırtıcıları aldadır. Toruna düşmüş qurumuş bitkilərdən, yumurta qabıqlarından və qurbanların qalıqlarından, öz ölçüsü və rəngi ilə oxşar olan bir obyekt düzəldir.