Son əlavə olunanlar

Təbiət

Qum necə yaranır

Qaya külək, yağış və şaxtaya məruz qaldığı zaman kiçik hissələrə parçalanır. Qum diametri 0,05 - 2,5 millimetr olan hissəciklərdən ibarətdir. 

Tapir

Tapir- donuza bənzəyən, təkdırnaqlılar dəstəsinin Tapirkimilər fəsiləsinin tapir cinsinə aid olan otyeyən məməli heyvan növüdür. 

Planetin ən uzun həşəratı: Phobaeticus Chani

Yaşayış arealı Cənub-Şərqi Asiya olan Phobaeticus chani - hazırda planetin ən uzun həşəratı hesab olunur. Phobaeticus chani ən uzun həşərat olmasına baxmayaraq, olduqca incə və yüngüldür.  Görünüşünə görə ağac budağına bənzəyir. Həşəratın sadəcə gövdəsinin uzunluğu, 35.7 sm-dir. Ümumilikdə qolları və ayaqları ilə birlikdə həşəratının uzunluğu 56,7 sm-dir.  

Nə üçün ulduzlar axır, buludlar isə yox

Biz tez-tez ulduzların axmasının şahidi oluruq. İnanclara görə, ulduz axması zamanı ürəyində nə arzu tutsan, o, mütləq yerinə yetəcək.

Dünyanın ən gözəl pərvanəsi - Venesuela güvəsi

Yeni kəşf edilən Venesuela pərvanəsi–ağ rəngli tükləri, iri qara rəngli gözləri və qəhvəyi rəngli uzun antenaları olan böyük bir güvəyə və tüklü ağ pudel cinsli itin qarışığına bənzəyir. Vətəni adından da göründüyü kimi Venesueladır. 

Bitkilər necə tənəffüs edir

Әksər orqanizmlər həyat fəaliyyəti prosesində oksigeni udur və karbon qazını xaric edir. Bu proses tənəffüs adlanır. Tənəffüs zamanı orqanizmlər tərəfindən fasiləsiz udulan oksigen üzvi maddələrin karbon qazı və suya qədər parçalanmasında iştirak edir. Belə parçalanma nəticəsində həyat üçün zəruri olan enerji ayrılır. Bu enerji böyümə, inkişaf, çoxalma kimi müxtəlif həyat proseslərinə sərf olunur.