Son əlavə olunanlar

Təbiət

Mammeya meyvəsi-Amerika qaysısı

Mammeya meyvəsi və ya Amerika qaysısı Kluzikimilər (söyüdçiçəklilər dəstəsinə aid bitki fəsiləsi) fəsiləsinə aid edilən həmişəyaşıl ağacdır.

Zəlzələ niyə baş verir?

Həyat şəraitinə mənfi təsir edən təbii fəlakətlərdən biri olan “zəlzələ” yəni  “yeraltı təkanlar” , yer qabığında gözlənilməz anda baş verən hadisədir. Bu təkanların miqyası yer altındakı seysmik hərəkətlərin böyüklüyünə, yer səthindəki dağıntılarla ölçülür.

Afrika armudu

Vətəni Afrika olan Dakriodes yeməli meyvə ağacıdır. Meyvəsini Kamerunda “safou,” Qabonda “atanga,” Nigeriyada “ube,” həmçinin Afrika armudu, kol armudu və ya gavalısı, safu və yağ meyvəsi adlandırırlar.

Karambola-Ulduz meyvəsi

Karambola və ya ulduz meyvəsinin vətəni Cənub Şərqi Asiya sayılır. Biz alma və ya xiyarı necə yeyiriksə, orada da bu meyvəni elə yeyirlər. Elə dadına görə də, alma, xiyar və motmotunun qarışığına bənzəyir.  

Taclı meyvə - Nar

Narın haqqında hələ ilkin məlumatlar olduqca qədim dövrlərə təsadüf edir və öz başlanğıcını Qədim Yunan miflərindən götürür.   

Avstraliya kürü lumusu

Citrus australasica və ya Avstraliya kürü lumusu, rütubətli meşələrdə bitən tikanlı kol bitkisidir.