Son əlavə olunanlar

Təbiət

Karambola-Ulduz meyvəsi

Karambola və ya ulduz meyvəsinin vətəni Cənub Şərqi Asiya sayılır. Biz alma və ya xiyarı necə yeyiriksə, orada da bu meyvəni elə yeyirlər. Elə dadına görə də, alma, xiyar və motmotunun qarışığına bənzəyir.  

Taclı meyvə - Nar

Narın haqqında hələ ilkin məlumatlar olduqca qədim dövrlərə təsadüf edir və öz başlanğıcını Qədim Yunan miflərindən götürür.   

Avstraliya kürü lumusu

Citrus australasica və ya Avstraliya kürü lumusu, rütubətli meşələrdə bitən tikanlı kol bitkisidir.

“Uçan timsah” böcəyi

“Surinam fənəri” böcəyi (lat. Fulgora laternaria) qalınqanadlılar ailəsinə aid iri tropik böcəyidir. Digər adı isə Uçan Timsahdır. Uzunluğu 24 mm iri timsah başına bənzər yalançı gözləri belə olan baş formasına sahibdir. Bu səbəbdən böcəyi Timsah Böcəyi (alligator bug) adlandırırlar. 

Buludlar

Atmosferdə su buxarının kondensasiyası və sublimasiyası məhsullarının toplanmasına bulud deyilir.

Tikanlı tısbağa

Tikanlı tısbağa (spiny turtle- Heosemys spinosa) düzənlik və tropik meşələrdə, dəniz səviyyəsindən 900 m yüksəklikdə, kiçik axar su kənarlarında yaşayır.