Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Sınıqqala məscidi

Sınıqqala Bakının salamat qalan ən əski məscidi, minarəsi isə Quzey Azərbaycan minarələrinin ən qocamanıdır. İki - yeraltı və yerüstü mərtəbələrdən ibarət olan məscid binası X - XI əsrlərdə inşa edilmişdir.

Qəzvin

Qəzvin Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biridir. Əlburz dağlarının cənub ətəyində, Tehranın 150 km. şimal qərbində və dənizdən 1290 m. hündürlükdə kanallarla suvarılan bağlar, bağçalar əhatəsində yerləşən kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yeri və sənaye mərkəzidir. 

Aydınbulaq qülləsi

Şəki rayonunun Aydınbulaq kəndinin şimalında IX – XIII əsrlərə aid bir qüllə var. Qülləni Aydınbulaq qülləsi, Ağcaqala, Meydanqala,  Qız qalası və s.adlandırırlar.

Dairəvi Mərdəkan qalası

Dairəvi Mərdəkan qalasının hündürlüyü 16 metrdir. İlk əvvəl belə güman edilir ki, bu tikinti yaşayış binalarından, ayrı inşa edilmiş qala sütunundan ibarət bir tikintidir.

Şağan qalası

Abşeron ərazisindəki abidə-qalalar tarixi və əhəmiyyəti baxımından dəyərli maddi-mədəniyyət nümunələridir. Şağanda bir sıra dəyərli tarixi-memarlıq abidələri qeydə alınıb. Bunlardan XII əsrin sonu, XIII əsrin əvvəllərində inşa edilən 24 metr hündürlükdə dördbürclü (hazırda qalanın bir bürcü salamatdır) qalanı göstərmək olar. 

"Namərd" və ya "Qız" qalası

Azərbaycan respublikası, Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndi ərazisində yerləşən tarixi memarlıq abidəsidir. Bu qala elmi ədəbiyyata "Namərd qala” adı ilə daxil olsa da, yerli əhali qalanı daha çox "Qız qalası” adlandırır.