Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Həmədan

Azərbaycan türklərinin qədim yurd yerlərindən biri olan Həmədan əyaləti indiki İran İslam Respublikasının qərb hissəsində yerləşir. Həmədan şimaldan Zəncan, cənubdan Loristan, şərqdən Mərkəz (Ərak), qərbdən isə Kirmanşah və Kürdüstan əyalətləri ilə həmsərhəddir. Həmədan şəhərində ölkənin böyük əyalətləri və şəhərlərinə - Qəzvinə, Tehrana, Kirmanşaha, Məlayerə, Bürucerdə, Savəyə gedən yollar kəsişir.

Şüvəlan

Şüvəlan Bakının ənənəvi 32 kəndindən və Xəzər rayonunun 11 inzibati ərazi bölgüsündən biridir.

Ərdəbil

Ərdəbil Cənubi Azərbaycanda Araz şayının sağ qollarından Qarasu çayına tökülən Balıqlı çayın sol sahilində, Savalan dağının qərbində, Ərdəbil düzənliyinin cənub-qərb hissəsində, 38°15′00″ şimal enliyi 48°18′00″ şərq uzunluğunda, dəniz səviyyəsindən 1570 m. hündürlükdə, tarixi ticarət yollarının üzərində yerləşən tarixi Azərbaycan şəhəridir. 

Dəmir qapı Dərbənd

Dərbənd Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Dərbənd şəhəri və onunla qonşu olan ərazilər Azərbaycan Albaniyasında ən qədim yaşayış məskənlərindən biri hesab olunur. Bunu çoxsaylı ilk mənbələr və tədqiqat əsərləri birmənalı şəkildə təsdiq edir.

Sınıqqala məscidi

Sınıqqala Bakının salamat qalan ən əski məscidi, minarəsi isə Quzey Azərbaycan minarələrinin ən qocamanıdır. İki - yeraltı və yerüstü mərtəbələrdən ibarət olan məscid binası X - XI əsrlərdə inşa edilmişdir.

Qəzvin

Qəzvin Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biridir. Əlburz dağlarının cənub ətəyində, Tehranın 150 km. şimal qərbində və dənizdən 1290 m. hündürlükdə kanallarla suvarılan bağlar, bağçalar əhatəsində yerləşən kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yeri və sənaye mərkəzidir.