Son əlavə olunanlar

Təbiət

Şirin sularda hansı bitkilər yaşayır?

Bir çox bitkilərin yaşaması üçün onlara çoxlu su lazımdır, ona görə də onlar, məsələn, qarğı, qamış, qaymaqçiçəyi, cil kimi bitkilər çayların sahilində bitir. 

Göy qurşağı haqqında maraqlı faktlar

1. Göy qurşağı - təbiətin heyrətamiz hadisələrindən biridir. İlk yaz yağışları ilə birlikdə görünməsi - təbiətin yenidən doğulmasına və yazın gəlişinə bir işarədir.

Dağlarda 1000 metrdən yüksəkdə hansı bitkilər bitir?

Dəniz səviyyəsindən 1000 metr yüksəklikdə, əsasən, iynəyarpaqlı ağaclar-küknar, şam və ardıc ağacları bitir.

Tropik meşələrin ən aşağı qatında nələr var?

Tropik meşələrin torpaq qatı ən müxtəlif canlı orqanizmlər, həm bitkilər, həm də heyvanlar üçün yaşayış yeridir. Tökülmüş torpaqlar və bitkilərin ölmüş hissələri çürüyərək torpağı münbitləşdirir və başqa bitkilərə qida olur.

Dağların aşağı ətəyində hansı bitkilər var?

İsti və rütubətli iqlimi olan tropik ərazilərdə dağların 900 metrdən aşağı hissəsi keçilməz cəngəlliklərlə örtülüdür, burada palmalar, lianalar, ayıdöşəyi bitir. 

Lianalar necə böyüyür?

Liana tropik meşələrdə ən geniş yayılmış bitki növlərindən biridir.