Son əlavə olunanlar

Təbiət

Koreyanın biomüxtəlifliyi ilə seçilən "Getbol" düzənlikləri

26 iyul 2021-ci il tarixində YUNESKO-nun Ümumdünya Təbii İrs siyahısına daxil edilən, Koreyanın dəniz suyunun qabarması və çəkilməsi nəticəsində əmələ gələn "Getbol" düzənlikləri – dünyada  biomüxtəlifliyi ilə seçilən ekosistemlərdən biridir. 

Morinqa bitkisi

Morinqa və ya baraban ağacı bitkisi - latınca Moringa Oleifera adlanır və toxumundan yarpağına qədər tam şəfa mənbəyidir. Vətəni Hindistan yarmadası sayılan Morinqanı Afrika qitəsi ölkələrində və Türkiyədə geniş becərdilir. 

İqlim və onun əsas amilləri

Müəyyən ərazi üçün xas olan və ildən-ilə təkrarlanan hava tiplərinin çoxillik rejiminə iqlim deyilir. İqlim yaradan amillər aşağıdakılardır: atmosfer yağıntıları, havanın sirkulyasiyası (külək), günəş radiasiyası (işıq, istilik), atmosfer təzyiqi, havanın rütubətliyi, torpağın rütubətliyi, ərazinin mövqeyi, səth örtüyünün vəziyyəti və s.

Arktikada Quş Bazarı

Şimal Buzlu okeanda yerləşən Yeni Torpaq adasına səyahət edənlər unikal təbiət fenomenini müşahidə edə bilərlər. Bu fenomen “Quş bazarı” və ya “Quş koloniyası” adlanır.

Çaylar haqqında maraqlı faktlar

Çaylar- təbiətin formalaşması, həmçinin canlı aləmin inkişaf edib artmasında mühüm rol oynayır. Çay - qidadır, sudur, ticarətdir və ümumiyyətlə, sözün əsl mənasında “sivilizasiyanın inkişafı”dır.

Tundra

Tundra (Fin. tunturi - ağacsız, çılpaq dağlıq ərazi) - Yer kürəsinin, tayqadan şimalda olan hissəsində yerləşən, təbii zonasıdır. Tundranın şimal sərhədi arktikanın başlanğıcı hesab edilir.