Son əlavə olunanlar

Təbiət

İlanların xüsusiyyətləri

Kərtənkələlərdən əmələ gəlmiş ilanlar ensiz və uzundur, əl-ayaqları olmur. Daxili orqanları, məsələn, qaraciyər və ağciyərləri ensiz və uzundur: çoxalma orqanları və böyrəkləri bir-birinin ardınca bədəni boyunca yerləşmişdir.   

Dünyanın ən parlaq meyvəsi- Pollia böyürtkəni

Pollia böyürtkəni və ya mərmər böyürtkəni adlanan bu ot bitkisinin parlaqlığı və rəngi dünyada heçbir yaşayan canlıda rast gəlinmir. Pollia-yeyilməyən böyürtkən növüdür. 

Qotazlı və ya boksçu yengəc

Boksçu yengəc adlandırılan kiçik yengəc növü Havay adalarında yaşayır. Qısqaclarında aktinilər və ya dəniz anemonları adlanan dəniz poliplərini saxlayır. Bu poliplər sayəsində qısqacları qotaz və boksçu əlcəklərinə bənzəyir. Ona görə də, bu yengecə qotazlı yengəc və ya boksçu yengəc adı verilib.   

Balxaş gölü

Balxaş gölü - suyu həm şirin həm şoran olan planetimizin yeganə gölüdür. Cənub-Şərqi Asiyada Qazaxıstan ərazisində yerləşir. Gölün hövzəsi 413,000 km²dir, uzunluğu 614 km, eni isə 3,5 ilə 44 km arasında dəyişir. Maksimal dərinliyi 26 metrə qədərdir. Dənizdən yüksəkliyi 341,4 metrdir.  

Pataqoniya dovşanı

Pataqoniya dovşanı, Pataqoniya marası, dilabbi kimi adlara sahiblik edən bu heyvan,dəniz donuzunun uzaq qohumu sayılır. Otyeyəndir, bitkilərlə qidalanır. Dovşana çox bənzəyir. 

İlanların ölçüsü

İlanların 2400-ə qədər növü vardır. Onlar öz ölçüləri, rəngi və ov üsulu ilə fərqlənirlər. İlanlar qarışqa, yumurta, molyusk, keçi və kayman kimi iri heyvanlarla qidalanırlar. Onlar kəllə sümüyünün alt çənə ilə elastik birləşməsi hesabına iri qəniməti uda bilirlər. Bəzi ilanlar son dərəcə zəhərlidirlər. Avstraliyalı xırda pulcuqlu ilanın zəhərinin bir damcısı minlərlə siçanı öldürə bilər. Bəzi kobralar tüpürərək qurbanı kor edir, boa və pitonlar isə onları boğur.