Son əlavə olunanlar

Təbiət

Canlıların təsnifatı

Yer üzərində yaşayış mühitinə, həyat tərzinə, quruluşuna görə fərqlənən çoxlu canlı yaşayır.

Məməlilər öz balalarına çoxmu qayğı göstərir?

Bütün məməlilər öz balalarına qayğı göstərir, onları böyüdür və öyrədir.

Qulaq göbələyi

Qulaq göbələyi (Auricularia auricula-judae) canlı ağaclardakı bir parazitdir və ya artıq ölmüş ağac üzərində qidalanır.

Quşlara dimdik nə üçün lazımdır?

Dimdik quşlar üçün məməlilərdə dodaq və dişlərin etdiyi funksiyanı yerinə yetirir onun köməyi ilə quşlar yemi tutur və udur, torpaqda eşələnir, lələklərini təmizləyir, yuva qurur, öz balalarını yemləyir və özlərini müdafiə edirlər.

Məməlilər başqa heyvanlardan nə ilə fərqlənir?

Məməliləri başqa heyvanlardan fərqləndirən cəhət, elə onların bu cür adlandırılmasının səbəbi olan, öz balalarını süd ilə bəsləməsidir. Bunun üçün dişilərdə xüsusi orqan-məmələr var. Onlarda körpələrin ilk həftə və ya ayları bol olan maye-süd əmələ gəlir.

Maqnoliya gülü

May və avqust ayları arasında çiçək açan maqnoliya gülü mülayim iqlimi sevən bitkidir. Maqnoliya bənövşəyi, sarı, ağ və qırmızı rənglərlə aça bilər. Çox zərif və gözəl bir çiçək olan maqnoliya əsasən bağlarda və parklarda yetişdirilir.