Son əlavə olunanlar

Təbiət

Kepel meyvəsi

Kepel meyvəsi kimi tanınan Stelechocarpus burahol meyvəsi sərt, eliptik, parlaq yarpaqları olan, Cənub-Şərqi Asiya meşələrində bitən həmişəyaşıl bitkidir. 

Dolophones conifera hörümçəyi

Təbiətdə çox yaxşı gizlənməyi bacaran bir çox heyvan var. Bunlardan biri də Dolophones conifera hörümçəyidir.

Su sevən qortenziya

Qortenziya hidrangeya adı ilə də məşhurdur, tərcümədə “su ilə dolu çəllək” mənası verir. Bitkinin əsas xüsusiyyəti rütubəti sevməsidir. Ev şəraitində ona qulluğun əsasını da suvarma təşkil edir, yayda onu mütəmadi və bol, yazda və payızda isə orta səviyyədə suvarmaq lazımdır.

Qalapaqos adaları - dünyanın o biri ucu

Vanna böyüklüyündə tısbağalar! Əfsanəvi əjdahalara bənzər dəniz kərtənkələləri! Bu hələ Qalapaqos arxipelaqının — Sakit okeanda digər quru ərazilərdən tamamilə uzaqda yerləşən kiçik adalar qrupunun heyranedici görüntülərindən bir neçəsidir! 

Həşəratların çoxalması

Həşəratların inkişafı tək boylarının artması ilə deyil, metamorfoza (başqa bir şəklə çevrilmə) ilə də müşahidə olunur. Çevrilmə iki mərhələdə-sürfə və böyümüş dövrdə baş verir.

Dimdiyindən iynə kimi istifadə edən dərzi quşu

Dərzi quşları dimdiklərindən iynə kimi istifadə edirlər. Böyük bir yarpaq parçasının kənarında iti dimdiyi ilə dəliklər açaraq, bitki liflərini dəliklərdən keçirir və digər yarpaqlarla bir-birinə tikir. İç hissəsini isə növbənöv ot, saman kimi maddələrlə örtərək yuvasını inşa edir.