Son əlavə olunanlar

Təbiət

Öksə otu (Bitkilər-parazitlər)

Parazit bitkilər haqqında müxtəlif xalqlar tərəfindən çoxlu əfsanələr yaradılmışdır. Onların qeyri-adi həyat tərzi və görünüşü təəccüb doğurduğundan insanlar onlara sehrli xüsusiyyətlər aid etdilər. Litaceae ailəsindən olan ağ öksə otu (Viscum albomu) haqqında da əfsanələr yazılmışdır (ümumilikdə 70-ə yaxın öksə otu növü var). O, armud, alma, cökə, şam və s. daxil olmaqla 32 növ ağacın tacında bitir. Bəzən əsl “öksə otu” ağacları – qovaqlar aşkar edilirdi ki, onların üzərində onlarla parazit “kolu” yerləşirdi. Soyuq mövsümdə, ev sahibi bitkilər yarpaqsız olduqda, ökseotu xüsusilə gözə çarpır. Ağacda oturan öksə otu böyük quşun yuvasına bənzəyən, diametri təxminən bir metr olan yaşıl “top” əmələ gətirir. Bunun üçün ona “qasırğa yuvası” ləqəbi verilib.

Yastı qurdlar

Zooloqlar yastı qurdların 12 mindən çox növünü təsnif edir. Daxili orqanları arasındakı boşluq birləşdirici toxumadan ibarət parenxima ilə doludur. Yastı qurdların yuvarlaq qurdlardan və annelidlərdən fərqli olaraq bədən boşluğu yoxdur. Yastı qurdların tənəffüs orqanları yoxdur: onlar bədənin bütün səthində oksigeni qəbul edirlər. Həmçinin buu qurdlarda qan da yoxdur.  

“Zirvəyə ucalan ömür” – məktəbdə tədbir

Paytaxtdakı ümumi təhsil müəssisəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş “Zirvəyə ucalan ömür” adlı tədbir keçirilib.  

Ağcaqayın

Ağcaqayın ağcaqayın fəsiləsindən olan ağac və kol bitkisi cinsidir.  Avropa, Asiya və Şimali Amerikada geniş yayılmış ağcaqayının qarşı-qarşıya düzülən, dilimli, nadir hallarda lələkvarı mürəkkəb və ya bütöv yarpaqları var. 150-dək növü məlumdur.  

Hatteriya (Sphenodon punctatus)

Hatteriya (Tuatara) Yeni Zelandiyanın Şimal Adası yaxınlığındakı kiçik adalarda tapılır. Lakin keçən əsrin sonuna qədər Yeni Zelandiyada yaşayırdı. Görünüşünə görə kərtənkələyə bənzəsə də, onlar fərqli bir nəslin, Rhynchocephalia dəstəsinin bir hissəsidir. Tuatara adı maori dilindən götürülüb və "arxadakı zirvələr" deməkdir.  

Təbiətdə rastlanan ilk istiqanlı balıq – Opah

Təbiətdə kəşf edilən ilk istiqanlı balıq məhz adi və ya qırmızı üzgəcli Opahdır (Lampris guttatus). Yastı bədən quruluşu və yuvarlaq gövdəsinə görə  "Ay" və ya "Günəş" balığı da adlandır.