Son əlavə olunanlar

Təbiət

Akvalanqlı kərtənkələ: Su anolisi

Su anolisi (Anolis aquaticus) təxminən 6-7 santimetr ölçüdə olan, orta ölçülü sürünən heyvandır. Mərkəzi Amerika, Kosta Rika və Panamada yayılıb. Bu kərtənkələnin özəlliyi - yırtıcılar yaxınlaşdıqda, dayaz suya dalması və təhlükə aradan qalxana qədər suyun dibində gizləməsidir.

Qışlayan qatırquyruğu: metal cızabilən bitki

Avrasiya, Şimali Amerikanın gölməçə və bataqlıqlarında böyüyən «qışlayan qatırquyruğu» (Equisetum hyemale) qeyri-adi dərəcədə sərt və möhkəm gövdəli çoxillik bitkidir. Bambuka bənzər bu bitkinin hündürlüyü 70-80 sm-dir. Qını silindrik, gövdəyə sıxılmış və yaşıl zolaqlıdır. Strobiləri (spor sünbülləri) yumurtavari və ya uzunsov-yumurtavari, 2 sm uzunluğundadır. Dişicikləri erkən tökülən, gövdəsi isə budaqlanmayandır.

Nadir kərtənələ - Xortumlu anol

Anolis proboscis - And dağlarının yamaclarını əhatə edən Ekvadorun tropik meşələrində yaşayan, nadir kərtənkələ növüdür. Filə bənzər uzun buruna sahib olmasına görə “Xortumlu anol” adı verilib. İngilis dilində Proboscis anolis “Pinokyo kərtənkələ” kimi tanınır.

Vrangel adası

"Ağ ayılar adası" kimi tanınan Vrangel adası Rusiyaya məxsus olan, Şimal Buzlu okeanında, Şərqi Sibir dənizi ilə Çukot dənizi arasında yerləşən adadır. Ada rus dənizçisi və dövlət xadimi, XIX əsrdə yaşamış Ferdinand Pyotr Vrangelin şərəfinə аdlandırılıb.

Lena çayı

Lena çayı — Rusiyanın, Şimal-Şərqi Sibirin ən böyük çayıdır və Laptevlər dənizinə tökülür. Uzunluğu 4400 km (dünyada 10-cu yer), hövzə sahəsi 2490 min kv.km-dir.

Koati

Koati (Nasua), Yenotlar və ya Xəzlər (lat. Procyonidae) dəstəsinə aid məməli heyvan növüdür. Yerlilər heyvanı “ağ burunlu” və ayıya bənzədiyinə görə “kiçik ayı” adlandırırlar. Əsasən Amerika, Meksika, Arizona, Kolumbiya və Ekvadorun vəhşi təbiətində yayılmışdır.