Son əlavə olunanlar

Təbiət

Niyə səhrada məskunlaşmış bitkilərin belə yoğun gövdələri və qalın yarpaqları olur?

Səhrada yağışdan sonra su qumun arasından süzülərək tez yox olur. 

Su bitkiləri də torpaqda bitən bitkilər kimi böyük olurmu?

Adətən, su bitkilərinin yarpaqları və gövdələri o qədər də böyük olmur.

Tropik meşələrdə ağaclar niyə hündürdür?

Bütün bitki aləmi təbiətdə məskunlaşdığı şəraitə uyğunlaşır. 

Şirin sularda hansı bitkilər yaşayır?

Bir çox bitkilərin yaşaması üçün onlara çoxlu su lazımdır, ona görə də onlar, məsələn, qarğı, qamış, qaymaqçiçəyi, cil kimi bitkilər çayların sahilində bitir. 

Göy qurşağı haqqında maraqlı faktlar

1. Göy qurşağı - təbiətin heyrətamiz hadisələrindən biridir. İlk yaz yağışları ilə birlikdə görünməsi - təbiətin yenidən doğulmasına və yazın gəlişinə bir işarədir.

Dağlarda 1000 metrdən yüksəkdə hansı bitkilər bitir?

Dəniz səviyyəsindən 1000 metr yüksəklikdə, əsasən, iynəyarpaqlı ağaclar-küknar, şam və ardıc ağacları bitir.