Son əlavə olunanlar

Təbiət

Böyük hind dovdağı

Böyük hind dovdağı-Hindistan və ona bitişik olan Pakistanın bölgələrində rast gəlinən quş növüdür.

Fosillər

Fosil - üzərindən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq orqanizmdən geriyə qalan canlı qalıqlarıdır.

Cücüyeyən bitkilər

Deyirlər ki, həşərat ( cücülər) yarpaqları yeyir, burada qəribə heç nə yoxdur. 

Sarı gərdanlı dələ

Sarı gərdanlı dələ-məməlilər sinfinin ən geniş yayılmış yırtıcılarından biridir. Dələkimilər fəsiləsinin gözəl və qeyri-adi nümayəndəsidir. Digər növlərdən fərqli olaraq qeyri-adi ekzotik görünüşə sahibdir: Sinə və bədəni parlaq qızılı sarıya, alt çənəsi ağ, pəncələri, quyruq və başı qara rəngə boyanmışdır. 

Hansı bitkilər səhra həyatına daha yaxşı uyğunlaşır?

Səhra şəraitinə daha çox uyğunlaşan bitkilər saksaul, velviçiya və kaktusdur. Saksaul kol və ya hündür olmayan ağac formasındadır, torpağın aşağı dərin qatlarından su əldə edə biləcək uzun köklər var. 

Bataqlıqda üzən ada

Argentinanın şimal-şərqində, Parana çayının deltasında bataqlıqda üzən ada mövcuddur.