Son əlavə olunanlar

Təbiət

Külək təbii enerji mənbəyidir

Külək hərəkət edən hava kütləsi və təbii enerji mənbəyidir. O, dəyirmanın pərlərini fırladır.

Sualtı varlıq - səkkizayaqlı ilbiz

Səkkizayaqlı ilbiz başayaqlılar arasında ən sirli və ən məşhur növdür. Dünyada 200-ə qədər səkkizayaqlı ilbiz növü mövcuddur. Onların yaxın qohumları kalmarlar və mürəkkəbböcəyi molyuskları, uzaq qohumları isə qarınayaqlılar və ikitaylı molyusklardır.

Marko Polo qoçu

Marko Polo qoçu yaxud Arxar ( lat. Ovis ammon və ya Ovis ammon musimon) — Orta Asiyanın dağlıq bölgələrində yaşayan vəhşi qoçların ən böyük nümayəndəsidir.

Müalicəvi Sasık-Sivaş gölü

Sasık-Sivaş gölü - Krım yarımadasının ən böyük və müalicəvi gölüdür. Sahəsi 75 km², uzunluğu 14 km; eni - 5-9 km; dərinliyi isə - təxminən 0,5 metr, bəzən 1,5 metrə qədərdir. 

Heyvanlarda tənəffüs

Heyvanlar da bitkilər kimi oksigenlə tənəffüs edir və tənəffüs üçün lazım olan oksigeni atmosfer havasından və ya sudan alırlar. Birhüceyrəli və bəzi çoxhüceyrəli heyvanlarda qaz mübadiləsi bütün bədən səthi ilə baş verir.  

Kepel meyvəsi

Kepel meyvəsi kimi tanınan Stelechocarpus burahol meyvəsi sərt, eliptik, parlaq yarpaqları olan, Cənub-Şərqi Asiya meşələrində bitən həmişəyaşıl bitkidir.