Son əlavə olunanlar

Təbiət

Quşlar haqqında maraqlı faktlar

1. Quşları öyrənən elm “ornitologiya” adlanır.

Bitkilərə çiçək nə üçün lazımdır?

Çiçək açan bitkilər Yer kürəsində o birilərindən sonra yaranıb və bu ən çox inkişaf etmiş bitki növüdür. Onlar 100 milyon il bundan əvvəl meydana gəlib və bu gün elmə 250000 növü məlumdur.

Niyə bir çox çiçəyin parlaq rəngi olur?

Bitkilərin rəng və qoxusu həşəratları cəlb etmək üçündür. 

İlk bitkilər nə vaxt yaranıb?

İlk canlı orqanizmlər bitkilər olmayıb-onların sellülozdan ibarət qabığı olmayıb.

Plankton nədir?

Plankton dəniz, çay və göllərdə yaşayan çoxlu kiçik bitki və canlı orqanizmlərdir. Əgər plankton ancaq bitkilərdən ibarətdirsə, onları fitoplankton, əgər canlı orqanizmlərdən ibarətdirsə zooplankton adlandırırlar.

Bitkiyə kök, gövdə və yarpaq nə üçün lazımdır?

Kök bitkinin torpağın altında qalan hissəsidir. Kökün üç vacib funksiyası var: onların köməkliyi ilə bitki yerə bərkiyir, torpaqdan su və mineral maddələri götürür, bəzən isə köklər qida maddələrini ehtiyat üçün saxlayır.