Son əlavə olunanlar

Təbiət

Təbiətdə nadir rastlanan Yeti yengəci

Tüklü Kiva, Yeti yengəci və ya Kiva hirsuta - dənizin dərinliklərində yaşayan və ayaqları solğun sarı tüklərlə örtülü olan 10 ayaqlı xərçəngdir. Yengəc məhz 15 santimetr uzunluğu olan tüklərinə görə “Yeti” adını alıb və digər xərçənglərdən böyüklüyünə görə fərqlənir.  

Namib səhrası

Namib səhrası - dünyanın dördüncü ən böyük təbiət qoruğu olan Namib-Naukluft Mili Parkında yerləşən və 49,768 km² ərazini əhatə edən dünyanın ən qədim səhrasıdır. Namib adı Nama adlı Afrikanın yerli xalqının dillindən götürülüb, “heç bir şeyin mövücüd olmadığı yer” mənasını verir. Səhra, 2013-cü ildən UNESCO tərəfindən Dünya İrsi Siyahısına daxil edilib.

Yazın əvvəlində açan nərgiz çiçəkləri

Nərgiz bəzək bitkisi olsa da, onun bir çox növləri mövcuddur. Yazın lap əvvəlində çiçək açdığına görə onu baharın müjdəçisi hesab edirlər. Yunan dilində “narkao” sözündən yaranan nərgiz sözü tərcümədə məst, sərxoş etmək deməkdir.

Yeni torpaq effekti

“Yeni torpaq effekti”,yəni “Qütb ilğımı” – müxtəlif temperaturlu hava təbəqələrində günəş işığının sınması nəticəsində əmələ gələn üç arktik optik illüziyadan biridir (digərləri:Hillingar və Hafgerdingardır). Başqa sözlə desək, atmosferdə işığın qeyri-adi güclü sınması ilə əlaqəli nadir optik hadisənin adıdır. 

Qum dolları

Dəniz dibində yaşayan bu heyrətamiz canlı, Dəniz kirpisi və Dəniz ulduzunun bir növüdür. Dənizçilər və yerlilər arasında “Qum dolları”, “Dəniz biskviti” və ya “Anyutinanın gözləri” kimi də tanınır. Bu canlının qabığı Sakit okean sahillərində tapıla bilən ən heyrətamiz qabıqlardan biridir. Deyilənə görə, onu tapan insana uğur gətirir! Məhz bu  xüsusiyyətinə görə “Şans gətirən dollar” da adlandırırlar.

Dünya Okeanının körfəz və boğazları

KÖRFƏZ – okeanın və ya dənizin quruya çox daxil olmuş, lakin okeanla sərbəst əlaqəsi olan hissəsidir.