Son əlavə olunanlar

Təbiət

Tropik meşələrin ən aşağı qatında nələr var?

Tropik meşələrin torpaq qatı ən müxtəlif canlı orqanizmlər, həm bitkilər, həm də heyvanlar üçün yaşayış yeridir. Tökülmüş torpaqlar və bitkilərin ölmüş hissələri çürüyərək torpağı münbitləşdirir və başqa bitkilərə qida olur.

Dağların aşağı ətəyində hansı bitkilər var?

İsti və rütubətli iqlimi olan tropik ərazilərdə dağların 900 metrdən aşağı hissəsi keçilməz cəngəlliklərlə örtülüdür, burada palmalar, lianalar, ayıdöşəyi bitir. 

Lianalar necə böyüyür?

Liana tropik meşələrdə ən geniş yayılmış bitki növlərindən biridir.

Hündür dağlarda bitkilər varmı?

Dağlarda, xüsusilə 3000 metrdən hündür yerlərdə, səhralarda olduğu kimi, həyat şəraiti çox sərtdir. 

Bitkilər səhrada yaşaya bilərmi?

Heyvanlar kimi, bitkilərin də həyatda qalması üçün su lazımdır. Səhrada su çox azdır, bəzi yerlərdə isə il ərzində tamamilə yağış olmur. Su olmayan yerdə heç bir bitki yaşaya bilməz.

Palçıq vulkanlarında minerallar törənir

Palçıq vulkanizmi ilə bağlı minerallar aləmi heyrət doğuracaq qədər rəngarəngdir.