Son əlavə olunanlar

Təbiət

Kumkvat (kinkan) bitkisi

Yapon portağalı, qızıl portağal, fortunella, əfsanəvi naringi, kinkan, yapon heyvası və s. – bütün bu adlar bir bitkinin müxtəlif adlarıdır. Bu kumkvat bitkisidir. 

İribuynuzlu heyvanlar. Camış

Asiya camışları (lat. Bubalus) -  Boşbuynuzlular fəsiləsinin öküzlər yarımfəsiləsinə aid heyvan cinsidir. Azərbaycanda camış ən qədim zamanlardan bəri yetişdirilir. 

Çiriş bitkisi

Çiriş (lat. Eremurus) sözü yunan dilindən tərcümədə "eremos"-səhra, "ura"-quyruq deməkdir. Sözün lüğəti mənası "səhra quyruğu"-dur.

Çin şaftalısı və ya kivi

Kivi ekzotik bitkilərə aiddir. O, ağacşəkilli lianadır. Belə deyim var - kivi Çində «doğulub», Yeni Zelandiyada «böyümüş, tərbiyələnmişdir». 

Yırtıcı quşlar. Berqut

Berqut quşları Azərbaycanda sayı azalan nadir növdür. Respublikada dəniz səviyyəsindən 1200 m və daha çox yüksəklikdə olan dağ rayonlarında yayılmışdır. 

Heyvanlar aləmi haqqında

Heyvanlar aləmi müəyyən ərazi və ya akvatoriyada bir neçə heyvan növünün uzun müddət ərzində yaranmış və formalaşmış toplusudur. Azərbaycanın heyvanlar aləminin zənginliyi barədə ilk məlumata şərq səyyahlarının yazılarında rast gəlmək olar.​