Son əlavə olunanlar

Təbiət

İlk mədəni bitkilər

Bizim vaxtımızda hər bir adam, məsələn, özünə səhər yeməyinə düyü, buğda qarabaşaq sıyığını hazırlamağı özü seçə bilər. Ancaq həmişə belə olmayıb. Bir çox min illər planetin müxtəlif rayonlarında müxtəlif bitkilər yetişdirirdilər və insanlar ancaq öz əkib-becərdikləri ilə qidalanırdılar. 

İnsanlar torpağı nə vaxtdan əkməyə başlayıblar

Əkinçilik ilk dəfə yaxın Şərqdə təxminən 10000 il əvvəl yaranıb. Qədimlərdə bu ərazidə təbii şərait torpağın əkilməsi və heyvan saxlanılması üçün çox münasib idi: burada su bol, torpaq isə çox məhsuldar idi.  

Hava proqnozunun müəyyən edilməsi

Hava anlayışı özündə atmosferin bütün hallarını və dəyişikliklərini ehtiva edir. Atmosferin soyuq, isti, quru, rütubətli, günəşli, buludlu, küləkli, sakit halları nəticəsində formalaşır. Hava hər gün dəyişə bilər, il ərzində baş verən belə dəyişiklikləri isə "iqlim" adlandırırlar.

Heyvanların quru mühitə uyğunlaşması

Yer kürəsinin hər yerində xarici mühit şəraiti eyni olmadığı üçün heyvanların bədən quruluşu və həyat tərzi də müxtəlifdir. Quruda ən iri və güclü heyvanın fil olduğunu bilirsiniz. Onların uzun xortumu və iri qulaqları var. İri və güclü xortumu ilə qidalanır, su içir və öz bədənini milçəklərdən qoruyur. 

Ağaclar necə böyüyür

Bütün canlılar kimi ağacların da böyüməsi üçün qida lazımdır. Bəs ağac ona lazım olan qidanı necə alır?  

Tropik Braziliya meşələrinin daimi sakini - Yabiru mikteriya

Braziliya yabirusu (Jabiru mycteria) – Cənubi Amerikada, Meksikanın cənubundan Uruqvaya və Argentinanın şimalına qədər ərazidə yayılan leyləkkimilər dəstəsinə aid quş növüdür.