Son əlavə olunanlar

Musiqi

Üzeyir Hacıbəyov. Koroğlu operasından uvertura

Azərbaycan aşıq mahnısı. Laçını

Namərd ilə dost olmayın, Bu dünyada, bu dünyada.

"Cücə cip-cip"

Qələbə marşı

Biz qələbə çalmalıyıq

Silahlanın, oğlum, qızım, Biz qələbə çalmalıyıq! Can evinə sığmır arzum, Bundan hali olmalıyıq, Biz qələbə çalmalıyıq!  

Mahnı və rəqs

Ölkəmizin bizik bəxtiyar nəsli, Oynamağa həvəsli-həvəsli.