Son əlavə olunanlar

Musiqi

Nəğmələr

Nə qədər gözəldir bizi bir anda, Dalğadan-dalğaya atan nəğmələr.

Məmmədbağır Bağırzadə. Ay mənim göyçək qızım

Ay gözümün işığı, Gülüzlü göyçək qızım.

Nəriman Həsənzadə. Məktəbə

Gəlin, ay uşaqlar, gəlin həvəslə, Nəğmələr oxuyaq biz yeni səslə.

Anama bənzəyən analar...

Qayğılı, mehriban baxışlarıyla Analar anama bənzəyir bir az.

Piyada Koroğlu

Uca-uca dağlar başı, Qarlı da olur, qarsız da olur.

Səadət Fərziyeva. Xoş gəlmisən, Novruzum

Yığışdı bütün ellər, Yaza salam deməyə, Gəldi güllər, çiçəklər Sevinib, rəqs etməyə.