Son əlavə olunanlar

Musiqi

Ənvər Əlibəyli. Azərbaycanım

Özün kimi vüqarlıdır uca dağların, Hüsnünə bir yaraşıqdır yaşıl bağların, Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağların.

Sevinc Nuruqızı. Novruz bayramı

Novruz gəldi bu gecə, Azərbaycan elinə. Qucaq açdıq oduna,

Nəğmələr

Nə qədər gözəldir bizi bir anda, Dalğadan-dalğaya atan nəğmələr.

Məmmədbağır Bağırzadə. Ay mənim göyçək qızım

Ay gözümün işığı, Gülüzlü göyçək qızım.

Nəriman Həsənzadə. Məktəbə

Gəlin, ay uşaqlar, gəlin həvəslə, Nəğmələr oxuyaq biz yeni səslə.

Anama bənzəyən analar...

Qayğılı, mehriban baxışlarıyla Analar anama bənzəyir bir az.