Son əlavə olunanlar

Musiqi

Xalq mahnısı. Qalada yatmış idim

Qalada yatmış idim, Top atdılar, oyanmadım, Saz ilə, söhbət ilə oyatdılar.     

Hoydu, dəlilərim, hoydu!

Bu gün qana qan günüdür, Xalqımın yaman günüdür.

"İşgüzar" uşaqların mahnısı

Rəşid Behbudov. Neftçilər Mahnısı

Yay tətili haqqında mahnı

"Mişar" uşaq mahnısı

Lazım olan şeyləri Arif yığdı yanına, Evcik tikmək istədi Balaca Toplanına.