Son əlavə olunanlar

Musiqi

Şaxta baba, qış baba

Keçdi dəniz, aşdı dağ Gəldi bizə bir qonaq, Saçları qardan dümağ, Söylədik: alqış, baba, Şaxta baba, qış baba!

Vaqif Mustafazadə. Fantaziya

Qarabağ şikəstəsi

Deyir ey! Qarabağda bağ olmaz, Qara salxım ağ olmaz.

Bir quş düşdü havadan

Bir quş düşdü havadan, Qondu sinəmin üstə.

Payız mahnısı

Bulud göydə çoxaldı, Sərinləşdi havalar. Quşlar köçdü, boş qaldı, Budaqlarda yuvalar.

Vətən marşı

Ey Vətən, torpağın əzizdir mənə, Mən səndə tapmışam səadətimi.