Son əlavə olunanlar

Musiqi

"Ac canavar" uşaq mahnısı

Xalq mahnısı. Şəfəq sökülərkən

Şəfəq sökülərkən xoruzlar banlar, Sis-dumanlı dərə, bayır, ormanlar.

Beş ördək uşaq mahnısı

Üzümçülər uşaq mahnısı

Qara şanı qara gözüm, Göy tənəkdə düzüm-düzüm,

Hikmət Ziya. Azərbaycan

Sevimli diyar, Sənsən ilk bahar!

Gözəl Quba

Bir yanın Şahdağı, bir yanın Xəzər,  Meyvəli bağların ormana bənzər,  Səhər şəfəqləri hüsnünü bəzər.