Son əlavə olunanlar

Musiqi

Gülyanaq Məmmədova. Xocalı

Xanım İsmayılqızı. Vətən oğlu

Azərbaycan, yurdum mənim, sən igidlər məskənisən Bayrağını uca tutan, cəsurların vətənisən

Səhər nəğməsi

Qoca bağban, qoca bağban, Ey şöhrəti uca, bağban. Su ver bizə sərin-sərin, Pənahısan çiçəklərin.

Şəhidlər

Səadət Fərziyeva. Qar

Bəyaz paltar geydi dağ, təpə, meşələr, Bəyaz örpək örtdü üstünə çəmənlər

Şaxta baba, qış baba

Keçdi dəniz, aşdı dağ Gəldi bizə bir qonaq, Saçları qardan dümağ, Söylədik: alqış, baba, Şaxta baba, qış baba!