Son əlavə olunanlar

Musiqi

İslam Rzayev. Alma dərən

Ağacda alma beş olar, Yerə düşər, on beş olar, Oğlan sevər, qız xoş olar. Qoy, mən olum alma dərən!

Dəniz neftçiləriin mahnısı

Mərdlikdən verir xəbər, Səsi nəğməmizin. 

Zahid Xəlil. Dələ

Nə xırdasan, ay dələ Quyruğun var bir şələ.

Abşeron

Alar səni qoynuna, Mehriban Xəzər. İnci taxar boynuna, Narın ləpələr.

Laylay mənim kukla balam

Ninni

Könlümün bir gülüsən (2), O gülün bülbülüsən,