Son əlavə olunanlar

Musiqi

Ay uşaqlar, xoş bahar gəlir. Uşaq mahnısı

Novruzum uşaq mahnısı

Gülyanaq Məmmədova. Xocalı

Xanım İsmayılqızı. Vətən oğlu

Azərbaycan, yurdum mənim, sən igidlər məskənisən Bayrağını uca tutan, cəsurların vətənisən

Səhər nəğməsi

Qoca bağban, qoca bağban, Ey şöhrəti uca, bağban. Su ver bizə sərin-sərin, Pənahısan çiçəklərin.

Şəhidlər