Son əlavə olunanlar

Musiqi

Kəndimiz. Uşaq mahnısı

Yol. Uşaq mahnısı

Göbələk uşaq mahnısı

Göbələk, ay göbələk, Papağı ağ göbələk!  

"Ac canavar" uşaq mahnısı

Xalq mahnısı. Şəfəq sökülərkən

Şəfəq sökülərkən xoruzlar banlar, Sis-dumanlı dərə, bayır, ormanlar.

Beş ördək uşaq mahnısı