Son əlavə olunanlar

Musiqi

Dəniz neftçilərinin mahnısı

Mərdlikdən verir xəbər, Səsi nəğməmizin. 

Zahid Xəlil. Dələ

Nə xırdasan, ay dələ Quyruğun var bir şələ.

Abşeron

Alar səni qoynuna, Mehriban Xəzər. İnci taxar boynuna, Narın ləpələr.

Laylay mənim kukla balam

Ninni

Könlümün bir gülüsən (2), O gülün bülbülüsən,

Azərbaycan xalq mahnısı. Bənövşə

Dağlara gün düşübdür,  Açıl, bənövşəm, açıl.