Son əlavə olunanlar

Musiqi

Abşeron

Alar səni qoynuna, Mehriban Xəzər. İnci taxar boynuna, Narın ləpələr.

Laylay mənim kukla balam

Ninni

Könlümün bir gülüsən (2), O gülün bülbülüsən,

Azərbaycan xalq mahnısı. Bənövşə

Dağlara gün düşübdür,  Açıl, bənövşəm, açıl.        

Gülən notlar. Qol vur

Yer üzündə yoxdur, elə bir oğlan. Heç xoşu gəlməsin onun futboldan.

"Qonaqlıq" uşaq mahnısı

Yığışdı bizim evə Dovşan, keci, qaz, dələ