Son əlavə olunanlar

Musiqi

Xalq mahnısı. Şəfəq sökülərkən

Şəfəq sökülərkən xoruzlar banlar, Sis-dumanlı dərə, bayır, ormanlar.

Beş ördək uşaq mahnısı

Üzümçülər uşaq mahnısı

Qara şanı qara gözüm, Göy tənəkdə düzüm-düzüm,

Hikmət Ziya. Azərbaycan

Sevimli diyar, Sənsən ilk bahar!

Gözəl Quba

Bir yanın Şahdağı, bir yanın Xəzər,  Meyvəli bağların ormana bənzər,  Səhər şəfəqləri hüsnünü bəzər. 

İslam Rzayev. Alma dərən

Ağacda alma beş olar, Yerə düşər, on beş olar, Oğlan sevər, qız xoş olar. Qoy, mən olum alma dərən!