Son əlavə olunanlar

Musiqi

Üzümçülər uşaq mahnısı

Qara şanı qara gözüm, Göy tənəkdə düzüm-düzüm,

Hikmət Ziya. Azərbaycan

Sevimli diyar, Sənsən ilk bahar!

Gözəl Quba

Bir yanın Şahdağı, bir yanın Xəzər,  Meyvəli bağların ormana bənzər,  Səhər şəfəqləri hüsnünü bəzər. 

İslam Rzayev. Alma dərən

Ağacda alma beş olar, Yerə düşər, on beş olar, Oğlan sevər, qız xoş olar. Qoy, mən olum alma dərən!

Dəniz neftçilərinin mahnısı

Mərdlikdən verir xəbər, Səsi nəğməmizin. 

Zahid Xəlil. Dələ

Nə xırdasan, ay dələ Quyruğun var bir şələ.