Son əlavə olunanlar

Musiqi

Fikrət Əmirov. Qarabağ inciləri

Faiq Sücəddinov. Vətən balladası

Gənc idmançılar marşı

Polad kimi bədənimiz, «Gənc idmançı» adımız var. Qüvvətliyik, sağlamıq biz, Sıramıza gəlin, dostlar.

Məktəbə gedəcəyəm

Məktəbə

Gəlin, ay uşaqlar, gəlin həvəslə, Nəğmələr oxuyaq biz yeni səslə.

Qış mahnısı

Hər tərəfə yağıb qar, Tez gəlin siz, uşaqlar.