Son əlavə olunanlar

Mədəni irsimiz

Azərbaycan muğamı dünya mədəniyyətində

Azərbaycan musiqisi ənənəvi olaraq Qafqazda musiqi həyatının vacib hissəsini təşkil edirdi. Muğamlar Gürcüstan və Ermənistanın şəhərlərinin musiqi həyatında çox geniş yayılmışdı, onlar həm də İran, Mərkəzi Asiya və Türkiyədə məşhur idilər. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ənənəvi musiqiçiləri Rusiya və Avropaya dəvətlə qastrol səfərlərinə getməyə və qrammofon valları yazdırmağa başladılar. 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi

2009-cu il dekabrın 27-də Bakıda, dənizkənarı Milli parkda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin açılışı olmuşdur. 

Seyid Yəhya Bakuvi sərdabəsi

Şirvanşahlar saray kompleksinin cənub hissəsində yerləşən Seyid Yəhya Bakuvi məqbərəsi xalq arasında «dərviş məqbərəsi» kimi tanınır.

Qaraköpəktəpə, Azərbaycanın qədim maddi mədəniyyətinin unikal abidəsi

Arxeoloji qazıntılar zamanı Füzuli rayonu yaxınlığında, Kəndələnçayın sağ sahilində, qədim çoxpilləli abidə-yaşayış məskəni “Qaraköpəktəpə” aşkar edilmişdir. Uzaqdan abidə konusvari təpə formasındadır və forması ilə ərazidə hökmranlıq edən əzəmətli kurqanı xatırladır.

Novruz bayramı

Novruz bayramı Şimal yarımkürəsində astronomik yazın başlandığı, gecə-gündüz bərabərliyi günündə (martın 20-si, 21-i və ya 22-sində) keçirilir.

Torpaq çərşənbəsi – təbiətin oyanışı, yaxud bütün canlılara yeni həyat

Azərbaycanda Novruz bayramının ilaxır çərşənbəsi - Torpaq çərşənbəsi digərlərindən fərqli olaraq, xüsusi təntənə ilə qeyd edilir.