Son əlavə olunanlar

Mədəni irsimiz

Azərbaycan Dövlət Qarabağ Tarixi Muzeyi

1991-ci ilin fevralında Şuşada Azərbaycan Dövlət Qarabağ Tarixi Muzeyi yaradılıb. Hazırlıq mərhələsində muzeyin 550-dək eksponat fondu formalaşdırılmış, ilkin olaraq muzey üçün dövrünün böyük ziyalısı, əslən şuşalı Firudin bəy Köçərlinin evi ayrılmışdır.

Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksi

Molla Pənah Vaqif XVIII əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi və ictimai-siyasi xadim, Qarabağ xanının vəziri olmuşdur. Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin inşasına  memar A.V.Salamzadə və E.İ Kanukovun  layihəsi əsasında 1977-ci ildə başlanılmışdır. 

Bülbülün ev muzeyinin Şuşa filialı

1992-ci ilə qədər Bülbülün Şuşadakı ev muzeyi onun Bakı şəhərindəki memorial muzeyinin filialı idi. Muzey kiçik həyət, iki otaq və eyvandan ibarət idi. Bülbül bu evdə anadan olmuş və uşaqlıq illərini burada keçirmiş, burada ilk dəfə musiqi aləminə qədəm qoymuş, məşhur xanəndə və musiqiçilərə qulaq asmışdır.

Mir Möhsün Nəvvab (1833-1918)

İstedadlar yurdu olan qədim Şuşada dünyaya göz açan Mir Möhsün Nəvvab Azərbaycan tarixinə alim və pedaqoq, şair və musiqişünas, rəssam və xəttat kimi daxil olub, zəmanəsinin görkəmli şəxsiyyətlərindən biri kimi tanınıb. Onun milli ənənələrə sıx bağlı olan yaradıcılığı Azərbaycan təsviri sənət tarixinin parlaq səhifələrindən birini təşkil edir.     

Qara Qarayev

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı və pedaqoqu Qara Qarayev 1918-ci il fevralın 5-də Bakı şəhərində məşhur həkim-pediatr Əbülfəz Qarayevin ailəsində doğulub.  Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki musiqi məktəbini, konservatoriyanın bəstəkarlıq və xalq musiqisinin əsasları siniflərini bitirib.  

Abbasqulu ağa Bakıxanov

Abbasqulu ağa Bakıxanov 1794-cü il iyunun 21-də Bakı şəhəri yaxınlığında Əmircan (köhnə adı Xilə) kəndində Bakı xanları nəslindən olan II Mirzə Məhəmməd xanın ailəsində anadan olub. Səkkiz yaşına qədər Bakıda yaşayıb, uşaqlığının ilk dövrünü Abşeronun Əmircan, Maştağa, Balaxanı, Ramana kəndlərində keçirib.