Son əlavə olunanlar

Mədəni irsimiz

Nəfis sənət əsəri - buynuzdan hazırlanmış barıtqabı

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan XIX əsrə aid barıtqabı diqqəti xüsusilə cəlb edir.

Son Tunc və Erkən Dəmir dövrünə aid eksponat - Bast heykəlciyi

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Arxeologiya fondunda qorunan, Son Tunc və Erkən Dəmir dövrünə aid pişikbaşlı, qadınbədənli Bast ilahəsi sol əlində egida – ilahənin vəhşi aspektinin təcəssümü olan şirbaşlı simvol ilə təsvir olunub.

Xanlıq xalçası

Xanlıq Azərbaycanın ən tanınmış xalçatoxuma məntəqəsidir. Burada istehsal olunan xalçalar incəsənət əsərlərinin gözəl nümunəsi olub və hər zaman da belə olaraq qalmaqdadır.

Qarabağ xalçası

“Qarabağ” adı ilə tanınan xalçalar Azərbaycanın bütün xalçatoxuyan məntəqələrində istehsal olunub və hal-hazırda da istehsal olunmaqdadır. İstehsal yerindən asılı olaraq bu xalçalar müxtəlif adlarla çağrılır, lakin sənətkarlar bu xalçaları “Qarabağ” adlandırırdılar.

Balıq xalçası

Bu xalça Qarabağ tipinin ən geniş yayılan xalçalarından biridir. Ölkəmizin şimalında “Balıq”, İran Azərbaycanında isə “Moxi” adı ilə tanınır.

Miniatür kitab muzeyi

Miniatür kitab muzeyi 2 aprel 2002-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Muzey Zərifə Salahova tərəfindən 20 ildən artıq müddətində toplanmış nadir kolleksiyası əsasında yaradılmışdır.