Son əlavə olunanlar

Mədəni irsimiz

Qoca xalçası

Şuşa şəhərinin əski xalçaçıları Qarabağ tipinə aid olan bu xalçalara "Qoca" adını vermişlər. 

Laləzar körpüsü

Qubadlı rayonunun Əliquluuşağı kəndi ərazisində Bərgüşad çayı üzərində yerləşən Laləzar körpüsü maraqlı memarlıq quruluşuna malikdir.

Lampa xalçaları

Lampa xalçaları Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin Şuşa qrupuna aid edilən xovlu xalçalardır. Şuşa qrupuna aid edilən "Lampa xalçaları" əvvəlcə XIX əsrin I yarısında Şuşada toxunmuş, bir müddət sonra həmin xalçalar Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin bütün xalçaçılıq məntəqələrində toxunmağa və təkmilləşməyə başladı. Bir qayda olaraq, "Lampa xalçaları" dəst (komplekt) şəkildə: iki yan və bir ortalıq xalçası kimi toxunurdu. Həm strukturuna, həm də kompozisiyasına görə "Lampa" xalçaları Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən mürəkkəb əsəri hesab olunur. "Lampa" xalçalarının kompozisiyası uzunsov formaya malikdir. Bu xalçanın kompozisiyası üçün orta sahənin mərkəzində böyük səkkizkünclü medalyon (göl) səciyyəvidir. Gölün yuxarı və aşağı hissələrində "Lampa" üçün xarakterik olan uzunsov formalı kətəbələr yerləşir.

Buğakar piri

Buğakar piri Meğri rayonunun Buğakar kəndi ərazisində ziyarətgahdır. Azərbaycan memarlığı üslubunda inşa edilmişdir. 

Xantirmə xalçası

Qarabağ tipinə aid olan,  əsas istehsal mərkəzləri Bərdə, Ağcabədi, Tərtər, o cümlədən, Dağlıq Qarabağda Hadrut, Qarabulaq, Köhnə Tağlar və s. olan "Xantirmə" xalçalarının əsas kompozisiyası mənşəyinə görə, hind tirməsinə bənzəyir.  

Bulud xalçaları

Qarabağ tipinin Şuşa qrupuna daxil olan xovlu və “Bulud” adı ilə məşhur olan xalçalar Şuşada XIX əsrin yarısından etibarən Avropa və Rusiya incəsənətinin təsiri altında yaradılmışdır.