Son əlavə olunanlar

Mədəni irsimiz

Əmək alətləri necə meydana gəldi

Ən qədim insanlar əmək alətlərini, əsasən, daşdan düzəldirdilər. Ona görə də bəşər tarixinin ilk dövrü daş dövrü adlanır. Daş dövrü üç mərhələyə bölünür: qədim daş dövrü; orta daş dövrü; yeni daş dövrü.

Muğam

Muğam Azərbaycan xalq musiqisinin əsasını təşkil edir. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri öz kökü etibarilə muğamlara bağlıdır.

Azərbaycanın milli baş geyimi – papaq

XX əsrin əvvəllərinə qədər papaq Azərbaycanda baş geyimi olmaqla yanaşı, həm də simvol sayılırdı. Cəsarət, ləyaqət və şərəf rəmzi hesab olunurdu. Hətta bir kişinin papağının oğurlanması onun sahibinə qarşı düşmən hücumu kimi qiymətləndirilirdi.

Xan Şuşinski - Azərbaycan muğam sənətinin Xanı

Azərbaycan muğam sənətinin korifeylərindən, Qarabağ xanəndəlik məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri də Xan Şuşinskidir.   

XX əsrin azərbaycanlı Orfeyi – Müslüm Maqomayev

Avqustun 17-si Azərbaycanın dünya şöhrətli opera və estrada müğənnisi Müslüm Maqomayevin doğum günüdür.

Abbas Səhhət – həkim, müəllim və şair

Könlümün sevgili məhbubu mənim, Vətənimdir, vətənimdir, vətənim...