Son əlavə olunanlar

Mədəni irsimiz

Xantirmə xalçası

Qarabağ tipinə aid olan,  əsas istehsal mərkəzləri Bərdə, Ağcabədi, Tərtər, o cümlədən, Dağlıq Qarabağda Hadrut, Qarabulaq, Köhnə Tağlar və s. olan "Xantirmə" xalçalarının əsas kompozisiyası mənşəyinə görə, hind tirməsinə bənzəyir.  

Bulud xalçaları

Qarabağ tipinin Şuşa qrupuna daxil olan xovlu və “Bulud” adı ilə məşhur olan xalçalar Şuşada XIX əsrin yarısından etibarən Avropa və Rusiya incəsənətinin təsiri altında yaradılmışdır.  

Muğan xalçası

Bu xalçaların adı Azərbaycanın cənub–şərqində, Kür ilə Araz çayları arasında yerləşən böyük ərazinin adı ilə əlaqədardır. X əsrdə yazılmış "Hüdud–əl Əlyamin" əsərində qeyd edilirdi ki, Muğanda çoxlu sayda çuval və palazlar toxunur. Yaşlı xalçaçıların hekayələrindən belə anlaşılır ki, Muğan xalçaları Şirvan xalçalarına nisbətən daha yüksək keyfiyyətli hesab edilirdi.  

Naxçıvan şəhər buzxanası

Naxçıvanın türk-islam mədəniyyəti abidələri içərisində orta əsr Azərbaycan memarlığının nadir nümunələrindən sayılan buzxanaların xüsusi yeri vardır. Özünəməxsus memarlıq xüsusiyyətləri ilə seçilən belə abidələrdən biri Naxçıvan şəhərinin cənub tərəfində, İmamzadə kompleksinin yaxınlığında yerləşən XII-XIV əsrlərə aid buzxanadır.  

Bərdə xalçası

Orta əsrlərdən məşhur olan, öz şöhrətini günümüzədək saxlayan Qarabağ xalçaları adları və naxışları ilə seçilir.  

Naftalan

Kiçik Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində məskən tutmuş Naftalan təbiətin insana olan sevgisinin ən bariz nümunəsidir. Naftalan şəhəri Azərbaycanın şimal-qərbində, Bakıdan 340 km məsafədə yerləşir. 1967-ci ilə qədər Naftalan şəhəri Goranboy və Yevlax rayonlarının tərkibində qəsəbə kimi fəaliyyət göstərib.1967-ci ilin 28 aprelində Naftalana Respublika tabeli şəhər statusu verilmişdir.