Son əlavə olunanlar

Mədəni irsimiz

Gəncə Dövlət Kukla Teatrı

Gəncə Dövlət Kukla Teatrının binası XIX əsrin tarix-memarlıq abidəsidir. Bu bina 1885-ci ildə almanlar tərəfindən lüteran kilsəsi kimi inşa edilmişdir. 1826-1828-ci illər Rusiya-İran, 1828-1829-cu illər Rusiya-Türkiyə müharibəsindən sonra Gəncə vilayətinə almanlar köçürülmüşdür.

Şirvanda xalçaçılıq ənənələri

Azərbaycan xalçaları içərisində Şirvan xalçalarının özünəməxsus yeri vardır. Şirvan xalqının məişət tərzinin əsas hissəsi olan xalçalar əsrlər boyu mənzillərin bədii tərtibatında başlıca yer tutmuşdur. Burada digər xalq sənət sahələri kimi xalçaçılıq da bədii-texnoloji baxımdan müxtəlif inkişaf mərhələləri keçmişdir.

Şirvan əhalisinin ənənəvi geyim tərzi

Şirvan əhalisinin ənənəvi geyimlərinə dair yazılı məlumat olduqca azdır. Vaxtilə Şirvanda olmuş xarici səyyahların ekzotik səciyyəli qeydlərində geyim tiplərinin (arxalıq, köynək, tuman, qurşaq, papaq, başmaq və s) adlarına və bəzi ipək parça növlərinə aid məlumata təsadüf olunur. Şirvanda natural və yarım natural təsərrüfat həyatının uzun müddət davam etməsi ənənəvi geyimlərə dərin təsir göstərmişdir.

Şamaxı Cümə məscidi

Şamaxıda 1902-ci ildə baş verən zəlzələdən sonra minarəsinin bir hissəsi dağılmış Cümə məscidi Cənubi Qafqazda ən qədim məscid kompleksi olaraq, 743-cü ildə inşa edilmişdir. Lakin bu məscidin yerində daha qədim məbəd olduğuna əsas verən əlamətlər onun üç mehrablı olması və buna müvafiq olaraq daxili quruluşunun üç hissəyə bölünməsidir.

Oqtay Zülfüqarov

Oqtay Qədir oğlu Zülfüqarov 1929-ci ildə hakim ailəsində dünyaya gəlib. 1945-ci  ildə 1 saylı Musiqi Məktəbinin violonçel sinfinə qəbul olunan Oqtay yeddi illik musiqi məktəbini iki ilə başa vurub, A.Zeynallı adına Musiqi Məktəbində təhsilini davam etdirib. 

Azərbaycan memarlıgının nadir nümunələrindən biri - Qarabağlar türbəsi

Orta əsrlərə aid Azərbaycan memarlıq abidəsi olan Qarabağlar türbəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Qarabağlar kəndində yerləşir.