Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Nəcəf bəy Vəzirov

Azərbaycanın görkəmli maarifpərvər yazıçılarından biri də Nəcəf bəy Vəzirovdur. O, milli peşəkar teatrımızın yaradıcılarından və ilk teatr tamaşasını  hazırlayanlardan, həm də onun iştirakçılarından biridir. Mirzə Fətəli Axundzadədən sonra dramaturgiya ilə birinci məşğul olub və Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrının bünövrəsini qoyub.

Kondisioneri ixtira edən şəxs: Uillis Kerrier

Uillis Kerrier 1876-cı il noyabrın 26-da Anqolada anadan olub. Amerikanın məşhur mühəndislərindən olan Uillis Kerrier 1902-ci ildə ilk kondisioneri ixtira edib.

Helen Adams Keller

Onun adı istər yaşadığı dövrdə, istərsə də ölümündən sonra milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, müxtəlif təbəqələrdən olan insanlar tərəfindən daim xoş qarşılanmış, xüsusi ehtiramla yad edilmişdir. Dünya şöhrətli yazıçı Mark Tven onu XIX əsrin iki ən böyük şəxsiyyətindən biri kimi təqdim etmişdir. Pedaqogika tarixində özünəməxsus yeri olan bu şəxs Helen Adams Kellerdir.

İsmayıl Şıxlı

Şıxlınski İsmayıl Qəhrəman oğlu 1919-cu il martın 22-də Qazaxın İkinci Şıxlı kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Kosalar kəndində ibtidai məktəbi bitirib Qazax pedaqoji məktəbində təhsil almışdır. Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun dil və ədəbiyyat fakültəsində təhsil almışdır. Qazax rayonunun Kosalar kənd orta məktəbində dərs hissə müdiri işləmişdir. 

Mədinə xanım Qiyasbəyli

Azərbaycanda mənalı həyat yolu keçən dəyərli, ziyalı qadınlarımızdan biri Mədinə xanım Qiyasbəyli olmuşdur.

Dünyanı xilas edən adam: Stanislav Petrov

1983-cü il sentyabrın 26-da, SSSR-i ilə ABŞ arasındakı soyuq müharibənin gərgin vaxtında, Stanislav Petrov bir zabit kimi SSSR-nin raket hücumundan müdafiə stansiyasında növbətçi idi.